Skoči na vsebino »

državni sekretar

Marjan Podgoršek

rojen 10. 11. 1965

Po izobrazbi je magister ekonomskih znanosti in univerzitetno diplomirani organizator informatike. Svojo poklicno pot je začel pri SKB Banki d.d., kjer je kot projektni vodja in sistemski arhitekt vodil in sodeloval v kompleksnih projektih prenove poslovanja. Leta 2000 je delal kot projektni vodja v revizijah v Mednarodni revizijski družbi Deloitte&Touche ter tri leta kasneje s službovanjem nadaljeval kot svetovalec predsednika Računskega sodišča RS. Služboval je tudi kot pomočnik direktorja Upravljavskega centra za informacijsko tehnologijo NLB ter direktor podjetja Biservice. Med leti 2012-2014 je bil član nadzornega sveta in član uprave za finance Cimosa, do 2015 pa je bil direktor podjetja DSU. Vlada RS je Marjana Podgorška 29. 4. 2016 imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 90 00

E: gp.mkgpping@govpong.si

W: www.mkgp.gov.si