Skoči na vsebino »

Ministrstvo za kulturo

Anton Peršak
minister za kulturo
 
Damjana Pečnik
državna sekretarka

 

Prioritete ministrstva

  • Prenova  kulturnopolitičnega modela v skladu s sprejetim Nacionalnim programom za kulturo, s ciljem vzpostavitve močne mreže izvajalcev kulturnih programov in projektov v javnem interesu, ki bodo deležni podpore vseh ostalih resorjev. Kulturna politika mora biti strateško umeščena v izvajanje vseh politik na ravni države kot lokalnih skupnosti.
  • Krepitev slovenske kulture, jezika in kulturne dediščine, ki so spodbujevalci ustvarjalnosti, socialne kohezivnosti in gospodarskega razvoja na celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
  • Podpora mednarodni umestitvi slovenske kulture, zagotavljanje svobode medijskega prostora ter pospeševanje ljubiteljske kulture in kulturno-umetnostne vzgoje na vseh ravneh izobraževanja.
  • Tesno sodelovanje kulturnega resorja z ostalimi resorji, z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi ter krepitev dialoga z vsemi deležniki na področju kulture, še posebej z nevladnim sektorjem.
  • Odprava administrativnih ovir za izboljšanje položaja ustvarjalcev (zlasti samozaposlenih) in izvajalcev kulturnih programov ter novinarjev.
  • Spodbujanje razvoja inovativnih pristopov za boljši dostop do kulturnih vsebin, zlasti s koordiniranjem vladnega in nevladnega sektorja ter s spodbujanjem programskega sodelovanja med obema.
  • Digitalizacija kulture - doseganje večje dostopnosti, varovanje kulturnih vsebin, kulturne dediščine ter spodbujanje kulturne in medijske pismenosti skozi sodobne tehnologije
  • Izvedba ukrepov za zagotavljanje nujne infrastrukture za delovanje inštitucij, pomembnih za kulturo, in ohranjanje kulturne dediščine.
  • Prenova medijske zakonodaje.
  • Ohranjanje kulturne dediščine.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za kulturo

Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01/ 369 59 00

E: gp.mkping@govpong.si

W: www.mk.gov.si 


Organa v sestavi

Inšpektorat RS za kulturo in medije

Metelkova 4, 1000 Ljubljana

T: 01 / 400 79 01

E: gp.irskmping@govpong.si 

W: www.mk.gov.si 

 

Arhiv RS

Zvezdarska 1, 1000 Ljubljana

T: 01 / 241 42 00

E: arsping@govpong.si

W: www.arhiv.gov.si