Skoči na vsebino »

državni sekretar

Boštjan Šefic

rojen 14. 5. 1962

specialist organizacije in managementa

 

Boštjan Šefic je rojen leta 1962 v Kranju, kjer tudi ves čas živi. V Kranju je končal gimnazijo, leta 1994 pa ob delu diplomiral na Višji šoli za notranje zadeve (danes Fakulteta za varnostne vede). Kasneje je študij nadaljeval na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju. Leta 2003 je diplomiral, leta 2006 pa je na isti fakulteti pridobil še naziv specialist organizacije in managementa. Od leta 1988 je bil zaposlen v Republiškem sekretariatu za notranje zadeve in kasnejšem Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, nato se je zaposlil v Varnostno-informativni službi, potem pa še v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji (Sova). V tem času je opravljal različne naloge, v zadnjih letih dela v Sovi pa je bil od februarja 2000 do oktobra 2003 vodja kabineta direktorja, nato krajši čas operativni vodja, od januarja 2004 pa namestnik direktorja agencije. Na tem mestu je ostal vse do konca septembra 2007. Od oktobra 2007 do aprila 2013 je bil zaposlen kot izvršni direktor v podjetju ECOSEC poslovno svetovanje, d. o. o., zatem pa je bil imenovan za državnega sekretarja v MNZ.


Od leta 2000 je bil aktivno vključen v delo Sveta za nacionalno varnost in njegovega sekretariata, kasneje tudi v delo Medresorske delovne skupine za boj proti terorizmu. Sodeloval je tudi v drugih medresorskih delovnih skupinah, različnih delovnih telesih EU in NATO. Bil je tudi član evalvacijskih skupin za oceno pripravljenosti posameznih držav članic EU na področju boja proti terorizmu.

 

V tem času je občasno sodeloval s strokovnimi prispevki na Dnevih varstvoslovja in drugih strokovnih srečanjih, priložnostno je predaval tudi kot zunanji strokovnjak študentom na FDV, mednarodnih konferencah in strokovnih posvetih, s čimer je nadaljeval tudi po odhodu iz Sove.

 

Boštjan Šefic je ustanovni član nevladne organizacije Balkanski center za sodelovanje in razvoj (Balkan Center for Cooperation and Development – BCCD) s sedežem v Tirani. Je član njegovega Upravnega odbora.

Foto: Tamino Petelinšek/STA


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za notranje zadeve

Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana

T: 01 / 428 40 00

E: gp.mnzping@govpong.si

W: www.mnz.gov.si