Skoči na vsebino »

Ministrstvo za obrambo

Andreja Katič
ministrica za obrambo
Miloš Bizjak
državni sekretar

 

Prioritete ministrstva

  • Vzpostavitev vzdržnega in učinkovitega sistema za zagotavljanje posameznikove in nacionalne varnosti oz. za zagotavljanje mednarodne varnosti.
  • Zagotavljanje dostojnega in profesionalnega opravljanja službe vsem, ki skrbijo za varnost, vključno s prostovoljci, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
  • Vzpostavitev celovitega sistema kriznega upravljanja in vodenja ter vzpostavitev sistema zaščite kritične infrastrukture.
  • Večje povezovanje vojske in civilne zaščite pri ukrepanju ob naravnih nesrečah ter gradnja učinkovitega sistema za spopadanje z naravnimi nesrečami.
  • Večanje obrambnega proračuna skozi projekte.
    Ohranitev obstoječega sistema helikopterskega reševanja.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za obrambo

Vojkova 55, 1000 Ljubljana

T: 01 / 471 22 11

E: glavna.pisarnaping@morspong.si

W: www.mo.gov.si 


Organi v sestavi

Generalštab slovenske vojske

Vojkova 55, 1000 Ljubljana

T: 01 / 471 22 11

E: glavna.pisarna.gssvping@morspong.si

W: www.slovenskavojska.si 

 

Uprava RS za zaščito in reševanje

Vojkova 61, 1000 Ljubljana

T: 01 / 471 33 22

E: urszrping@urszrpong.si

W: www.sos112.si 

 

Inšpektorat za obrambo 

Vojkova 55, 1000 Ljubljana

T: 01 / 431 80 27

E: irsoping@morspong.si

W: www.mo.gov.si 

 

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vojkova 61, 1000 Ljubljana

T: 01 / 230 53 68

E: irsvmdmping@morspong.si

W: www.mo.gov.si