Skoči na vsebino »

Ministrica za obrambo

Andreja Katič

rojena 22. 12. 1969


univerzitetna diplomirana pravnica, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru

 

Andreja Katič se je leta 1969 rodila v Slovenj Gradcu. Leta 1996 je z diplomskim delom z naslovom Imisije – razmerje med stvarnopravnim in obligacijskopravnim varstvom končala študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica.

 

Po študiju se je zaposlila v Mestni občini Velenje, v kateri je od leta 1998 do 1. avgusta 2014 opravljala delo direktorice občinske uprave Mestne občine Velenje. Ves čas je sodelovala pri delu Združenja mestnih občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije (SOS), v katerih je več let vodila Komisijo za pravna in zakonodajna vprašanja. Štiri leta je bila članica Upravnega odbora Univerze v Mariboru in Sveta Zdravstvenega doma Velenje ter predsednica Združenja tajnikov (direktorjev občinskih uprav) slovenskih občin. Kot predstavnica občin je sodelovala v Nadzornem svetu za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov ter Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture. Delovala je tudi kot predsednica skupščine Komunalnega podjetja Velenje in Nadzornega sveta Elektro Maribor. Vseskozi je aktivna v družbenem življenju lokalne skupnosti, saj med drugim opravlja delo komisarke projekta Velenje – Unicefovo otrokom prijazno mesto ter sodeluje v Sosvetu za izboljšanje varnosti občank in občanov, katerega prizadevanja so bila nagrajena z razglasitvijo Velenja za najvarnejše slovensko mesto za leto 2013.

 

Na parlamentarnih volitvah leta 2014 je bila izvoljena za poslanko Državnega zbora RS in bila tudi njegova podpredsednica. Funkcije in dela, ki so bili nezdružljivi z opravljanjem poslanske funkcije, je v predpisanem roku opustila.

 

Aktivno govori angleški in hrvaški jezik ter pasivno nemški jezik. Z družino živi v Velenju.

Vir: Ministrstvo za obrambo


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za obrambo

Vojkova 55, 1000 Ljubljana

T: 01 / 471 22 11

E: glavna.pisarnaping@morspong.si

W: www.mo.gov.si