Skoči na vsebino »

Ministrstvo za okolje in prostor

Irena Majcen
ministrica za okolje in prostor
Lidija Stebernak
državna sekretarka

 

Prioritete ministrstva

  • Omogočiti ustrezen prenos in implementacijo okoljske kohezije v obdobju 2014-2020 z zagotovitvijo ustreznih kadrovskih in finančnih virov ter povezane faznosti izvedbe med obdobjema 2007-2013 in 2014-2020.
  • Protipoplavni ukrepi na celotnem področju države – izvedba strateških in izvedbenih načrtov za vzdrževanje vodotokov, protipoplavnih ukrepov ter namakalnih sistemov.
  • Prenova prostorske zakonodaje.
  • Nov nacionalni stanovanjski program, ki bo znal odgovoriti na aktualne potrebe po stanovanjih za posamezne kategorije stanovalcev.
  • Vključevanje okoljskih tem v druge resorne politike.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 70 00
E: gp.mopping@govpong.si

W: www.mop.gov.si  


Organi v sestavi

Agencija RS za okolje

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 40 00

E: gp.arsoping@govpong.si 
W: www.arso.gov.si 
 

Uprava RS za jedrsko varnost

Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
T: 01 / 472 1100

E: gp.ursjvping@govpong.si
E: www.ursjv.gov.si 

 

Geodetska uprava RS

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
T: 01 / 478 49 00

E: pisarna.guping@govpong.si

W: www.gu.gov.si 

 

Inšpektorat RS za okolje in prostor

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T:  01 / 420 44 88

E:  gp.irsop@gov.si

W: www.iop.gov.si 

 

Direkcija RS za vode

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 3100

E: gp.drsv@gov.si

W: www.dv.gov.si