Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Lidija Stebernak

rojena 23. 11. 1962

univerzitetna diplomirana pravnica

 

Leta 1987 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Njena prva zaposlitev je bila v gospodarstvu, in sicer je v podjetju Kostroj v Slovenskih Konjicah delala do leta 1991, najprej kot pravnica v splošno kadrovskem sektorju, nato kot vodja splošno-kadrovskega sektorja. Leta 1991 se je zaposlila v občini Slovenska Bistrica kot sekretarka skupščine občine. V letu 1993 je opravila pravosodni izpit.

Od leta 1995, vse od začetka delovanja upravnih enot, je bila načelnica Upravne enote Slovenska Bistrica. Ves čas svojega dela v upravni enoti je aktivno sodelovala v koordinacijskem svetu načelnikov upravnih enot in v delovnih skupinah za posodabljanje pravilnika o vodenju evidence v upravnem postopku ter za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Ima dolgoletne delovne izkušnje s področja dela ministrstva za okolje in prostor.

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska 48, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 70 00
E: gp.mopping@govpong.si

W: www.mop.gov.si