Skoči na vsebino »

Ministrstvo za zdravje

Milojka Kolar Celarc
ministrica za zdravje

Ana Medved
državna sekretarka
Jožica Maučec Zakotnik
državna sekretarka

 

Prioritete ministrstva

  • Krepitev javnega zdravstva, upoštevaje njegovo finančno vzdržnost, s poudarkom na ohranitvi s pravicami čim bolj polnega obveznega zdravstvenega zavarovanja in jasnejše ločitve izvajanja javne in zasebne zdravstvene dejavnosti (ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja).
  • Zagotovitev finančne vzdržnosti obveznega zdravstvenega zavarovanja ob solidarnejši prispevni obremenitvi zavarovancev in čim večji ohranitvi obstoječih pravic.
  • Uveljaviti pregleden in enoten sistem javnega naročanja v zdravstvu in s tem doseči učinkovito naročanje zdravil, medicinskih pripomočkov in druge opreme za potrebe v zdravstvu.
  • Na novo urediti vodenje, poslovanje ter nadzor javnih zdravstvenih zavodov ter povečati odgovornost direktorjev ter svetov zavodov.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za zdravje

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 60 01

E: gp.mzping@govpong.si

W: www.mz.gov.si 


Organi v sestavi

Zdravstveni inšpektorat RS

Parmova 33, 1000 Ljubljana

T: 01 / 280 38 02

E: gp.zirsping@govpong.si

W: www.zi.gov.si 


Urad RS za kemikalije

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 60 51

E: gp-ursk.mzping@govpong.si

W: www.uk.gov.si 

 

Uprava RS za varstvo pred sevanji

Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 87 09

E: gp-ursvs.mzping@govpong.si  

W: www.uvps.gov.si