Skoči na vsebino »

Minister za zdravje

Samo Fakin

rojen 31. 7. 1957

doktor medicine

 

Leta 1983 je dokončal študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Svojo poklicno pot je leta 1985 začel kot zdravnik v Zdravstvenem domu Trbovlje, ki ga je nato v letih od 1992 do 1994 tudi vodil. Od leta 1994 do leta 1996 je bil svetovalec generalnega direktorja za zdravstveno ekonomiko in nadzor na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, leta 1996 pa je prevzel vodenje tretje največje bolnišnice v Sloveniji, tj. Splošne bolnišnice Celje, kjer je bil zaposlen vse do leta 2007. Svojo poklicno pot je nadaljeval kot svetovalec v zdravstvenem menedžmentu. V letih od 2004 do 2007 je s svojimi izkušnjami prispeval k izboljšanju poslovanja Splošne bolnišnice Jesenice, sodeloval je pri strateškem načrtovanju in razvoju Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj. 

 

Kot generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je od leta 2007 do leta 2016 sodeloval pri uvedbi individualnega zdravstvenega računa za vsakega zavarovanca in dostopa do njihovih finančnih podatkov. Dve leti je bil zaposlen kot predsednik uprave podjetja Thermana, d. d., in sicer je vodil družbo v času njene finančne konsolidacije. Deloval je tudi kot višji svetovalec pri Službi Vlade RS za razvoj, bil je član ocenjevalne komisije za priznanje RS za poslovno odličnost pri Uradu RS za meroslovje, član osebne skupine svetovalcev ministra za zdravje ter član svetov zavodov Splošne bolnišnice Trbovlje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje in njegove območne enote. 

 

Kot zdravnik v Slovenski vojski je bil odlikovan v vojni za Slovenijo.  

Foto: STA


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za zdravje

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 60 01

E: gp.mzping@govpong.si

W: www.mz.gov.si