Skoči na vsebino »

Ministrstvo za zunanje zadeve

Karl Erjavec
podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve
 
Iztok Mirošič
državni sekretar
Andrej Logar
državni sekretar

 

Prioritete ministrstva

  • Prenova deklaracije o zunanji politiki in sprejem nove strategije zunanje politike do leta 2020, ki bo operacionalizirala temeljne nacionalne interese in prioritete po področjih in območjih za nadzor nad mednarodnimi in regionalnimi (EU) pogoji za preživetje in trajnostni razvoj slovenske države in družbe ter njunih ljudi doma in po svetu.
  • Nadgradnja obstoječega sistema gospodarske diplomacije z dopolnitvijo vseh aktivnosti glede pomoči izvoznim podjetjem in glede tujih vlaganj v Slovenijo v smeri oblikovanja VEM za naše in tuje gospodarske subjekte.
  • S pomočjo učinkovite in proaktivne gospodarske diplomacije povečati diverzificiranost in krepiti preusmeritev na hitro rastoče trge.
  • Zavzemanje za aktivno spodbujanje razprave o okrepljeni Uniji; podpiranje krepitve notranje integracije EU ter vloge EU v mednarodnih odnosih ter krepitev glasu EU v tretjih državah; zagovarjanje širitvenega procesa, posebno na Zahodnem Balkanu.
  • Krepitev sodelovanja s Slovenkami in Slovenci po svetu ter vzpostavljanje razmer za njihov razvoj doma in po svetu.
  • Rešitev spora s Hrvaško o prenesenih deviznih vlogah Ljubljanske banke, pričakovanje razsodbe arbitražnega sodišča meji s Hrvaško.

 

 


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 20 00

E: info.mzzping@govpong.si

W: www.mzz.gov.si