Skoči na vsebino »

Minister za zunanje zadeve

Karl Viktor Erjavec

rojen 21. 6. 1960
dipl. pravnik, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani

 
Do leta 1990 je bil zaposlen v gospodarstvu, nato pa je postal član Izvršnega sveta Skupščine Občine Kranj ter bil imenovan za sekretarja za občo upravo in druge pravne zadeve. Med letoma 1995 in 2000 se je v Uradu varuha človekovih pravic RS ukvarjal z zadevami, povezanimi z varovanjem temeljnih človekovih pravic. Bil je vodja kabineta pri varuhu človekovih pravic in direktor strokovne službe. Od leta 2001 do leta 2004 je bil državni sekretar za pravosodno upravo na Ministrstvu za pravosodje RS.

 
Z vodenjem ministrstva ima veliko izkušenj, saj je bil od leta 2004 do 2008 minister za obrambo, od leta 2008 do 2012 minister za okolje, od leta 2012 pa opravlja funkcijo ministra za zunanje zadeve. 

 
Tudi v prihodnje bo ena glavnih prioritet ministrstva za zunanje zadeve gospodarske diplomacije, pripravljena bo nova strategija zunanje politike, ministrstvo pa bo nadaljevalo z aktivnim pristopom do posameznih mednarodnih tem, pri katerih je Slovenija v mednarodnih forumih posebej prepoznavna (Zahodni Balkan, človekove pravice, mirno reševanje sporov, mednarodno kazensko pravosodje). Na področju evropskih zadev bo MZZ vztrajalo pri jasnem oblikovanju nacionalnih stališč in zagovarjanju interesov RS, da bi lahko v polni meri izkoristili priložnosti, ki nam jih članstvo v EU ponuja.

Foto: Tamino Petelinšek/STA


Kontakti ministrstva

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25, 1000 Ljubljana

T: 01 / 478 20 00

E: info.mzzping@govpong.si

W: www.mzz.gov.si