Skoči na vsebino »

2. Vlada RS: maj 1992 - januar 1993

Vlada Republike Slovenije od 14. maja 1992 do 25. januarja 1993

dr. Janez Drnovšek
Predsednik Vlade Republike Slovenije - izvoljen 22. 4. 1992


Podpredsedniki vlade Republike Slovenije:

dr. Jože Pučnik – imenovan 14. 5. 1992
mag. Herman Rigelnik - imenovan 14. 5. 1992
mag. Viktor Žakelj - imenovan 14. 5. 1992

 

Člani:

Janez Kopač
minister za finance - imenovan 14. 5. 1992, razrešen 10. 6. 1992

 
Mitja Gaspari
minister za finance - imenovan 10. 6. 1992

 
Igor Bavčar
minister za notranje zadeve - imenovan 14. 5. 1992

 
dr. Dimitrij Rupel
minister za zunanje zadeve - imenovan 14. 5. 1992

 
Janez Janša
minister za obrambo - imenovan 14. 5. 1992

 
Miha Kozinc
minister za pravosodje in upravo - imenovan 14. 5. 1992

 
dr. Davorin Kračun
minister za planiranje - imenovan 14. 5. 1992

 
mag. Franc Avberšek
minister za energetiko - imenovan 14. 5. 1992

 
dr. Maks Tajnikar
minister za malo gospodarstvo - imenovan 14. 5. 1992

 
Dušan Šešok
minister za industrijo in gradbeništvo - imenovan 14. 5. 1992

 
Jožef Jeraj
minister za trgovino - imenovan 14. 5. 1992, razrešen 23. 9. 1992

 
Davorin Valentinčič
minister za trgovino - imenovan 23. 9. 1992

 
mag. Janez Sirše
minister za turizem in gostinstvo - imenovan 14. 5. 1992


mag. Jože Protner
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 14. 5. 1992

 
Marjan Krajnc
minister za promet in zveze - imenovan 14. 5. 1992

 
Miha Jazbinšek
minister za varstvo okolja in urejanje prostora - imenovan 14. 5. 1992

 
Jožefa Puhar
ministrica za delo - imenovan 14. 5. 1992

 
dr. Božidar Voljč
minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo - imenovan 14. 5. 1992

 
Ana Osterman
ministrica za borce in vojaške invalide - imenovana 14. 5. 1992

 
dr. Slavko Gaber
minister za šolstvo in šport - imenovan 14. 5. 1992

 
dr. Peter Tancig
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 14. 5. 1992

 
Borut Šuklje
minister za kulturo - imenovan 14. 5. 1992

 
Alojz Janko
minister za zakonodajo - imenovan 14. 5. 1992

 
Jelko Kacin
minister za informiranje - imenovan 14. 5. 1992

 
dr. Janko Prunk
minister za Slovence po svetu in narodnosti v Sloveniji - imenovan 14. 5. 1992