Skoči na vsebino »

3. Vlada RS: januar 1993 - februar 1997

Vlada Republike Slovenije od 25. januarja 1993 do 27. februarja 1997

dr. Janez Drnovšek

Predsednik Vlade Republike Slovenije - izvoljen 12. 1. 1993


Člani:

Jožica Puhar

ministrica za delo, družino in socialne zadeve - imenovana 25. 1. 1993, razrešena 21. 6. 1994

 

Rina Klinar

ministrica za delo, družino in socialne zadeve - imenovana 21. 6. 1994, razrešena 31. 1. 1996

 

mag. Anton Rop

minister za delo, družino in socialne zadeve - imenovan 7. 2. 1996

 

dr. Davorin Kračun

minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 26. 1. 1995

 

Janko Deželak

minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 26. 1. 1995

 

Mitja Gaspari

minister za finance - imenovan 25. 1. 1993

 

dr. Maks Tajnikar

minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 30. 1. 1996

 

Metod Dragonja

minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 31. 1. 1996

 

dr. Jožef Jakob Osterc

minister za kmetijstvo in gozdarstvo - imenovan 25. 1. 1993

 

Sergij Pelhan

minister za kulturo - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 1. 1996

 

dr. Janez Dular

minister za kulturo - imenovan 7. 2. 1996

 

Ivan Bizjak

minister za notranje zadeve - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 8. 6. 1994

 

Andrej Šter

minister za notranje zadeve - imenovan 8. 6. 1994

 

Janez Janša

minister za obrambo - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 29. 3. 1994

 

Jelko Kacin

minister za obrambo - imenovan 29. 3. 1994

 

Miha Jazbinšek

minister za okolje in prostor - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 1. 2. 1994 (odstopil)

 

dr. Pavel Gantar

minister za okolje in prostor - imenovan 28. 2. 1994

 

Miha Kozinc

minister za pravosodje - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 19. 7. 1994

 

Metka Zupančič

ministrica za pravosodje - imenovana 19. 7. 1994

 

Igor Umek

minister za promet in zveze - imenovan 25. 1. 1993

 

dr. Slavko Gaber

minister za šolstvo in šport - imenovan 25. 1. 1993

 

dr. Božidar Voljč

minister za zdravstvo - imenovan 25. 1. 1993

 

dr. Rado Bohinc

minister za znanost in tehnologijo - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 1. 1996

 

dr. Andrej Umek

minister za znanost in tehnologijo - imenovan 7. 2. 1996

 

Alojz Peterle

minister za zunanje zadeve - imenovan 25. 1. 1993, razrešen 31. 10. 1994

 

Zoran Thaler

minister za zunanje zadeve - imenovan 26. 1. 1995, razrešen 16. 5. 1996

 

dr. Davorin Kračun

minister za zunanje zadeve - imenovan 19. 7. 1996

 

mag. Boštjan Kovačič

minister brez resorja - imenovan 16. 9. 1994

 

Alojz Janko

minister brez resorja - imenovan 23. 3. 1993