Skoči na vsebino »

4. Vlada RS: februar 1997 - junij 2000

Vlada Republike Slovenije od 27. februarja 1997 do 7. junija 2000

dr. Janez Drnovšek
Predsednik Vlade RS - izvoljen 9. 1. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

 

Člani:

Marjan Podobnik
minister brez resorja, ki nadomešča predsednika Vlade RS in koordinira državotvorna ministrstva - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


mag. Anton Rop

minister za delo, družino in socialne zadeve - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

 
dr. Marjan Senjur
minister za ekonomske odnose in razvoj - imenovan 27. 2. 1997


Mitja Gaspari
minister za finance - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


Metod Dragonja
minister za gospodarske dejavnosti - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 20. 4. 1999


dr. Tea Terezija Petrin
ministrica za gospodarske dejavnosti - imenovana 20. 4. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


Janko Razgoršek
minister za malo gospodarstvo in turizem - imenovan 29. 10. 1997


Ciril Smrkolj
minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 27. 2. 1997


Jožef Školč
minister za kulturo - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


Mirko Bandelj
minister za notranje zadeve - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 16. 2. 1999


Borut Šuklje
minister za notranje zadeve - imenovan 24. 3. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


mag. Alojz Krapež
minister za obrambo - imenovan 13. 3. 1998 - prenehala funkcija 24. 11. 1998

 
Tit Turnšek
minister za obrambo - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 13. 3. 1998


dr. Franci Demšar
minister za obrambo - imenovan 4. 2. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

 
dr. Pavel Gantar
minister za okolje in prostor - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

 
Tomaž Marušič
minister za pravosodje - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


mag. Anton Bergauer
minister za promet in zveze - imenovan 27. 2. 1997

 
dr. Slavko Gaber
minister za šolstvo in šport - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 29. 7. 1999


dr. Pavel Zgaga
minister za šolstvo in šport - imenovan 29. 7. 1999 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


dr. Marjan Jereb
minister za zdravstvo - imenovan 27. 2. 1997- prenehala funkcija 7. 6. 2000


dr. Alojzij Marinček
minister za znanost in tehnologijo - imenovan 27. 2. 1997


dr. Dimitrij Rupel
minister za zunanje zadeve - imenovan 2. 2. 2000 - prenehala funkcija 7. 6. 2000


dr. Boris Frlec

minister za zunanje zadeve - imenovan 25. 9. 1997 - prenehala funkcija 2. 2. 2000


Zoran Thaler
minister za zunanje zadeve - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 25. 9. 1997


Igor Bavčer
minister brez resorja, odgovoren za evropske zadeve - imenovan 29. 10. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

 
mag. Božo Grafenauer
minister brez resorja, odgovoren za področje lokalne samouprave - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000

 
Janko Kušar
minister brez resorja, odgovoren za koordinacijo delovnih teles s področja socialnega varstva - imenovan 27. 2. 1997 - prenehala funkcija 7. 6. 2000