Skoči na vsebino »

7. Vlada RS: december 2002 - december 2004

Vlada Republike Slovenije od 19. decembra 2002 do 3. decembra 2004

Anton Rop (foto: BOBO)

Mag. Anton Rop

predsednik vlade  –  izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

Člani:

dr. Dušan Mramor

minister za finance  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Rado Bohinc

minister za notranje zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Dimitrij Rupel

minister za zunanje zadeve  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija  6. 7. 2004

 

Ivo Vajgl

Minister za zunanje zadeve – izvoljen 6. 7. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

mag. Ivan Bizjak

minister za pravosodje – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

 

Zdenka Cerar

ministrica za pravosodje – izvoljena 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Anton Grizold

minister za obrambo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Vlado Dimovski

minister za delo, družino in socialne zadeve – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Tea Petrin

ministrica za gospodarstvo – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

 

dr. Matej Lahovnik

minister za gospodarstvo – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

mag. Franc But

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

 

dr. Milan Pogačnik

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

Andreja Rihter

ministrica za kulturo – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

mag. Janez Kopač

minister za okolje, prostor in energijo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

Jakob Presečnik

minister za promet –  izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

 

dr. Marko Pavliha

minister za promet – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Slavko Gaber

minister za šolstvo, znanost in šport – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Dušan Keber

minister za zdravje – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Pavel Gantar

minister za informacijsko družbo – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

dr. Janez Potočnik

minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve  – izvoljen 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 20. 4. 2004

 

mag. Milan M. Cvikl

minister brez  resorja, pristojen za evropske zadeve – izvoljen 20. 4. 2004 – prenehala funkcija 3. 12. 2004

 

mag. Zdenka Kovač

ministrica brez resorja, pristojna za regionalni razvoj – izvoljena 19. 12. 2002 – prenehala funkcija 3. 12. 2004