Skoči na vsebino »

8. Vlada RS: december 2004 - november 2008

Vlada Republike Slovenije od 3. decembra 2004 do 21. novembra 2008

Janez Janša (foto: UKOM)

Janez Janša

predsednik vlade  –  izvoljen 9. 11. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

Spletno mesto: http://www.nekdanji-pv.gov.si/2004-2008/ 

 

Člani:

dr. Andrej Bajuk

minister za finance – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija  21. 11. 2008

 

Dragutin Mate

minister za notranje zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Dimitrij Rupel

minister za zunanje zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Lovro Šturm

minister za pravosodje – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

Karl Erjavec

minister za obrambo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

mag. Janez Drobnič

minister za delo, družino in socialne zadeve – izvoljen 3. 12. 2004 - prenehala funkcija 1. 12. 2006

 

Marjeta Cotman

ministrica za delo, družino in socialne zadeve – izvoljena 18. 12. 2006 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

mag. Andrej Vizjak

minister za gospodarstvo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

Marija Lukačič

ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - izvoljena 3. 12. 2004 – prenehala funkcija  29. 1. 2007

 

Iztok Jarc

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – izvoljen 6. 3. 2007– prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Vasko Simoniti

minister za kulturo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

Janez Podobnik, dr.med.

minister za okolje in prostor – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

mag. Janez Božič

minister za promet - izvoljen 3. 12. 2004  - prenehala funkcija 6. 9. 2007

 

Mag. Radovan Žerjav

minister za promet – izvoljen 11. 9. 2007– prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Milan Zver

minister za šolstvo in šport – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

Ministrstvo za zdravje

mag. Andrej Bručan, dr.med., izvoljen 3. 12. 2004  - prenehal funkcija 6. 9. 2007

 

Zofija Mazej Kukovič

ministrica za zdravje – izvoljena 11. 9. 2007  – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Gregor Virant

minister za javno upravo – izvoljen 3. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Jure Zupan

ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – izvoljen 3. 12. 2004 -  prenehala funkcija  6. 9. 2007

 

Mojca Kucler Dolinar

ministrica za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo  – izvoljena 1. 10. 2007  – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Ivan Žagar

minister brez resorja, pristojen za področje lokalne samouprave in regionalne politike – izvoljen 16. 12. 2004 – prenehala funkcija 21. 11. 2008

 

dr. Jože P. Damjan

minister brez  resorja, pristojen  za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform  -  izvoljen 20. 12. 2005  - prenehala funkcija 27. 3. 2006

 

dr. Žiga Turk

minister brez resorja, pristojen za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije ter gospodarskih in socialnih reform – izvoljen 6. marca 2007 – prenehala funkcija 21. 11. 2008