Skoči na vsebino »

9. Vlada RS: november 2008 - februar 2012

Vlada Republike Slovenije od 21. novembra 2008 do 10. februarja 2012

Borut Pahor (foto: UKOM)

Borut Pahor

predsednik vlade – izvoljen 7. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

Spletno mesto: http://www.nekdanji-pv.gov.si/2008-2012/  

 

Člani:

dr. Franc Križanič

minister za finance – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

Katarina Kresal

ministrica za notranje zadeve – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 9. 2011

 

Aleš Zalar

opravlja funkcijo ministra za notranje zadeve – imenovan 2. 9. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

 

Samuel Žbogar

minister za zunanje zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

Aleš Zalar

minister za pravosodje – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

dr. Ljubica Jelušič

ministrica za obrambo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

dr. Ivan Svetlik

minister za delo, družino in socialne zadeve – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

dr. Matej Lahovnik

minister za gospodarstvo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 9. 7. 2010

 

mag. Darja Radić

ministrica za gospodarstvo – imenovana 16. 7. 2010 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

 

mag. Mitja Gaspari

opravlja funkcijo ministra za gospodarstvo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

 

dr. Milan Pogačnik

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 18. 3. 2010

 

mag. Dejan Židan

minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – imenovan 5. 5. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

Majda Širca Ravnikar

ministrica za kulturo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

 

dr. Boštjan Žekš

opravlja funkcijo ministra za kulturo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

 

Karl Viktor Erjavec

minister za okolje in prostor – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 2. 2. 2010 (do 12. 2. 2010 opravljal tekoče posle)

 

dr. Roko Žarnić

minister za okolje in prostor – imenovan 12. 2. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

dr. Patrick Vlačič

minister za promet - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

dr. Igor Lukšič

minister za šolstvo in šport – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

Borut Miklavčič

minister za zdravje - imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 7. 4. 2010

 

Dorijan Marušič

minister za zdravje – imenovan 7. 4. 2010 – prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

Irma Pavlinič Krebs

ministrica za javno upravo – imenovana 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 11. 7. 2011

 

Borut Pahor

opravlja funkcijo ministra za javno upravo – imenovan 11. 7. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

 

Gregor Golobič

minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 21. 11. 2008 – prenehala funkcija 16. 6. 2011 (do 22. 6. 2011 opravljal tekoče posle)

 

dr. Igor Lukšič

opravlja funkcijo ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – imenovan 22. 6. 2011 – funkcija prenehala 10. 2. 2012

 

mag. Zlata Ploštajner

ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 21. 11. 2008 – funkcija prenehala 19. 10. 2009 (do 22. 10. 2009 opravljala tekoče posle)

 

dr. Henrik Gjerkeš

minister brez resorja, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovan 22. 10. 2009 – funkcija prenehala 23. 12. 2010 (do 11. 1. 2011 opravljal tekoče posle)

 

Duša Trobec Bručan

ministrica brez resorja, odgovorna za lokalno samoupravo in regionalni razvoj – imenovana 11. 1. 2011 – funkcija prenehala 21. 4. 2011

 

dr. Mitja Gaspari

minister brez resorja, odgovoren za razvoj in evropske zadeve - imenovan 21. 11. 2008 - prenehala funkcija 10. 2. 2012

 

dr. Boštjan Žekš

minister brez resorja, odgovoren za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu – imenovan 21. 11. 2008 - prenehala funkcija 10. 2. 2012