Skoči na vsebino »

Izvršni svet Skupščine RS: maj 1990 - april 1992

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, od 16. maja 1990 do 14. maja 1992

Alojz Peterle (foto: BOBO)

Alojz Peterle

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije - izvoljen 16. 5. 1990

 

Podpredsedniki Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije:

Mitja Malešič - za družbene dejavnosti - izvoljen 16. 5. 1990

dr. Jože Mencinger - za gospodarstvo - izvoljen. 16. 5. 1990, razrešen 8. 5. 1991

dr. Andrej Ocvirk - izvoljen 8. 5. 1991

dr. Leopold Šešerko - za varstvo okolja in regionalni razvoj - izvoljen 16. 5. 1990

 

Člani Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije:

 

Jožef Jeraj

minister za trgovino - imenovan 12. 2. 1992

 

Igor Bavčar

republiški sekretar za notranje zadeve - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Katja Boh

predsednica Republiškega komiteja za zdravstveno in socialno varstvo - imenovana 16. 5. 1990, razrešena 15. 1. 1992

 

dr. Božidar Voljč

minister za zdravstvo, družino in socialno varstvo - imenovan 15. 1. 1992

 

Viktor Brezar

predsednik Republiškega komiteja za drobno gospodarstvo - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Andrej Capuder

predsednik Republiškega komiteja za kulturo - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Janez Dular

član Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, zadolžen za vprašanja Slovencev po svetu in italijanske in madžarske narodnosti v Republiki Sloveniji - imenovan 16. 5. 1990

 

Franc Godeša

predsednik Republiškega komiteja za borce in vojaške invalide - imenovan 16. 5. 1990

 

Alojz Janko

predsednik Republiškega komiteja za zakonodajo - imenovan 16. 5. 1990

 

Janez Janša

republiški sekretar za ljudsko obrambo - imenovan 16. 5. 1990

 

Miha Jazbinšek

predsednik Republiškega komiteja za varstvo okolja in urejanje prostora - imenovan 16. 5. 1990

 

Stane Stanič

predsednik Republiškega komiteja za informiranje - imenovan 16. 5. 1990, razrešen 24. 4. 1991

 

Jelko Kacin

republiški sekretar za informiranje - imenovan 24. 4. 1991

 

Marjan Krajnc

predsednik Republiškega komiteja za promet in zveze - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Marko Kranjec

republiški sekretar za finance - imenovan 16. 5. 1990, razrešen 8. 5. 1991

 

Dušan Šešok

republiški sekretar za finance - imenovan 9. 5. 1991

 

dr. Jožef Jakob Osterc

predsednik Republiškega komiteja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - imenovan 16. 5. 1990

 

Ingo Paš

predsednik Republiškega komiteja za turizem in gostinstvo - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Rajko Pirnat

republiški sekretar za pravosodje in upravo - imenovan 16. 5. 1990

 

Jožefa Puhar

predsednica Republiškega komiteja za delo - imenovana 16. 5. 1990

 

Izidor Rejc

predsednik Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Dimitrij Rupel

predsednik Republiškega komiteja za mednarodno sodelovanje - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Peter Tancig

predsednik Republiškega komiteja za raziskovalno dejavnost in tehnologijo - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Miha Tomšič

predsednik Republiškega komiteja za energetiko - imenovan 16. 5. 1990

 

Igor Umek

predsednik Republiškega komiteja za družbeno planiranje - imenovan 16. 5. 1990

 

dr. Peter Vencelj

predsednik Republiškega komiteja za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo - imenovan 16. 5. 1990

 

S predpisi, ki urejajo organizacijo in delovno področje republiških upravnih organov, so bili v juniju 1990 najprej ukinjeni republiški komiteji. Namesto njih so bili ustanovljeni republiški sekretariati, ki so jih vodili republiški sekretarji.

28. 6. 1991 je stopil v veljavo zakon o organizaciji in delovnem področju republiške uprave. Določil je, da od dneva njegove uveljavitve tedanji republiški sekretarji nadaljujejo z delom kot ministri.