Skoči na vsebino »

Ministrica za razvoj, strateške projekte in kohezijo

Alenka Smerkolj

rojena 15. 12. 1963

profesorica francoščine in španščine, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

Alenka Smerkolj izhaja iz bančnega sektorja, več kot 25 let je delovala na področju mednarodnega poslovanja in finančnih trgov, kjer je pridobila bogate delovne izkušnje. Od leta 1988 do imenovanja za državno sekretarko je bila zaposlena v Novi Ljubljanski banki d.d., in sicer kot direktorica področja finančnih trgov, prej kot namestnica direktorja oz. direktorica sektorja. Na dosedanji poslovni poti se je ukvarjala z upravljanjem z likvidnostjo banke, vodila je komunikacijo z Banko Slovenije ter zakladnico Ministrstva za Finance na področju upravljanja likvidnosti NLB Skupine, zadolžena je bila za upravljanje z bilanco banke, trgovanje s finančnimi instrumenti, investicijsko bančništvo ter skrbništvo nad vrednostnimi papirji. Odgovorna je bila tudi za odnose s ključnimi mednarodnimi bančnimi partnerji banke, skrbela je za nadzor in koordinacijo izdaj dolžniških instrumentov banke in za pospeševanje prodaje instrumentov s trga kapitala slovenskim podjetjem. Bila je članica odbora za Zakladništvo pri Združenju Bank Slovenije.

 

Sodelovala je v različnih ekspertnih skupinah in predavala na konferencah v Sloveniji in tujini, kjer je pridobila tudi bogate mednarodne izkušnje.

Tekoče govori angleško, francosko, špansko, pasivno pa italijansko in srbohrvaško.

 

Od 15. 10. 2014 je opravljala funkcijo državne sekretarke v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, 19. 11. 2014 pa jo je Državni zbor Republike Slovenije imenoval za ministrico brez resorja, pristojno za razvoj, strateške projekte in kohezijo.

Foto: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko


Kontakti službe

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
T: 01 / 400 36 80 
E: gp.svrkping@govpong.si

W: www.svrk.gov.si