Skoči na vsebino »

Amnesty International Slovenije

Eden ključnih stebrov dela Amnesty International Slovenija  je izobraževanje o človekovih pravicah, ki se izvaja pod imenom Šola človekovih pravic. Njen namen je ustvarjanje kulture, kjer bodo človekove pravice razumljene, branjene in spoštovane. V šolah in različnih organizacijah izvajajo številne brezplačne aktivnosti, kot so usposabljanje za učiteljice in učitelje ter strokovne delavke in delavce o uporabi participatornih metod pri učenju o človekovih pravicah in brezplačne delavnice za osnovne in srednje šole. Izdajajo mesečnik , s katerim več kot 900 pedagoginj in pedagogov oskrbujejo z didaktičnimi gradivi in predlogi za aktivnosti v razredu; pripravljajo izobraževalna gradiva, kot so priročniki, plakati, filmčki, predlogi za delavnice in druga gradiva. Sodelujejo s šolami po celi Sloveniji, bodisi v Maratonu pisanja apelov bodisi imajo šolsko skupino aktivistov ali pa učitelji in učiteljice sami izvajajo delavnice.

V Šoli človekovih pravic se odzivajo tudi na aktualna dogajanja v družbi, v zadnjem času tudi na prihod beguncev. V AIS si prizadevajo, da bi tako družbe kot države spoštovale pravice beguncev in jim nudile potrebno zaščito. Zavedajo se tudi, da so begunci - še posebej za mlade - nov pojav, k vzbuja veliko vprašanj. Z namenom razširiti vedenje o beguncih in tudi graditi pripravljenost za njihovo integracijo v družbo so pripravili sklop gradiv, s pomočjo katerih se tema begunstva predstavi mladim ter se spodbuja njihovo angažiranje. Na voljo so na sola.amnesty.si/begunci. Ob zagotovljenem minimalnem številu udeležencev ponujajo usposabljanje učiteljev za izvedbo participatornih delavnic o beguncih tudi na vaši šoli. 

 

Brezplačna gradiva so namenjena izvajanju aktivnosti v šolah in v neformalnih okoljih. Čeprav ciljajo na mlade v zadnji triadi osnovne šole in srednješolce, so pripravljena dovolj fleksibilno, da se jih lahko prilagodi ali pa za delo z drugimi starostnimi skupinami uporabi samo določene elemente. Opisi aktivnosti pomagajo izbrati najprimernejšo glede na namen aktivnosti, njeno trajanje ali šolski predmet, na katerega se aktivnost lahko naveže, hkrati pa se jih lahko preureja in uporabi le poljubne elemente.Begunci v svetu in Sloveniji  – vsebinsko in v številkah 

 Powerpoint z informacijskim gradivom (3.6 MB)

  
Sklop »Gledam begunca – vidim človeka« 
  • Kartice »Izjemni ljudje za boljši svet« s posebno izdajo »Gledam begunca, vidim človeka« : mladi spoznajo Waris Dirie, Alberta Einsteina, Denisa Avdića, M.I.A., Antona Ingoliča in Zlato Filipović ter ozavestijo dejstvo, da imamo vsi več identitet. Aktivnost vključuje tudi kviz, ki ga nagrajujemo z nalepko za vsakega učenca. K izvajanju posebej vabimo pred prireditvijo Pot ob žici 2016. 
  • namizna igra »Begunec, ne jezi se« :, kjer udeleženci prevzamejo vlogo begunca na poti v Evropo.
  • Video gradiva : naslovijo zmotne predpostavke o beguncih in njihovem prihodu ter vzroke za nastanek humanitarne krize v Siriji.
Sklop aktivnosti »Vključimo begunce v naše okolje in razred« 
  • »Dobrodošli novi sošolci« : vsebuje nabor idej za majhne akcije in geste, s katerimi bo razred olajšal vključitev begunk in beguncev, ki bodo postali njihovi nove/i sošolke in sošolci.
  • »Slikovni slovar« : udeleženci izdelajo slikovni slovar za nove sošolce, ki ne razumejo slovensko.
  • »Kaj lahko storimo sami?«: mladi prispevajo k večji naklonjenosti beguncem – udeleženci pripravijo plakat, razstavo, raziskovalno nalogo, gledališko igro, članek za šolski ali lokalni časopis – preberite predloge!

Sklop aktivnosti »Razumemo begunce« 
  • »Pišem za pravice beguncev«: udeleženci se seznanijo z apelom kot obliko pritiska na odločevalce in sami sestavijo ali podpišejo apel.
  • »Čas, da pobegnemo« : udeleženci se vživijo v vlogo begunca z vojnega območja.
  • »Trditve o beguncih« : izvajalec s pomočjo pripravljenih trditev pripravi razpravo za in proti.
  • »Begunske poti« : udeleženci spoznajo konkretno begunsko potovanje