Skoči na vsebino »

Karitas

Slovenska karitas  od leta 2005 dalje izvaja različne projekte in aktivnosti na področju globalnega učenja preko katerih želi mlade iz slovenskih vrtcev ter osnovnih in srednjih šol ter njihove vzgojitelje in učitelje opozoriti na različne svetovne problematike (revščina, podnebne spremembe, lakota, HIV/AIDS)  ter jih spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o le-teh in k večji solidarnosti do tistih, ki trpijo zaradi revščine, neenakosti, konfliktov … 

 

V okviru projektov so bila pripravljena različna didaktična gradiva za vzgojitelje in učitelje za izvedbo delavnic v razredih (dokumentarni filmi, navodila za interaktivne, literarne in ustvarjalne delavnice idr.): 


Slovenska karitas bo v tem letu pripravila tudi gradiva za izvedbo delavnic za učitelje OŠ in SŠ na temo begunske problematike (dokumentarni film in navodila za izvedbo delavnic).  Ob tem se bodo vsebinsko osredotočili predvsem na vzroke zakaj ljudje bežijo iz svojih držav. Gradiva bodo odstopna na spletni strani 

Za vse dodatne informacije in za brezplačna gradiva v fizični obliki pišite na jana.lampeping@karitaspong.si