Skoči na vsebino »

SLOGA

Sloga  je platforma neprofitnih in nevladnih organizacij, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Namen platforme je povezovanje in krepitev nevladnih razvojnih organizacij, informiranje organizacij o aktualnih dogodkih in osveščati javnost o pomenu razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, usposabljanje predstavnikov organizacij, spodbujati sodelovanje s političnimi odločevalci, koordinacija konzorcijskih projektov ter projektno svetovanje. 

   

Slogina delovna skupina za globalno učenje združuje številne slovenske nevladne organizacije in se ukvarja s področjem globalnega učenja in osveščanja o razvojnih vprašanjih. Vprašanje globalnega razvoja in z njim povezana specifična razvojna vprašanja so široko in večplastno področje, ki v sebi združuje mnogo različnih komponent.

   

Da bi razvojna vprašanja in procese razumeli ter učinkovito naslavljali, je treba nanje gledati kompleksno – kot na skupek povezav med zelo različnimi področji, ki pa kljub svoji »različnosti« tvorijo nedeljivo celoto. Izjemno pomembno je, da tudi širša javnost razume globalno dogajanje ter vzroke in posledice, ki se skrivajo v ozadju abstraktnih pojmov, kot sta revščina in ekonomska nerazvitost, ter se zaveda svoje lastne vpetosti v svetovno dogajanje. Prav zato je globalno učenje pomembno, saj kot skupek konceptov izobraževanja in osveščanja različnih segmentov družbe, izpostavlja globalne teme, ki se jih žal pogosto premalo zavedamo, še manj pa razumemo njihovo ozadje in prepletenost.

   

Bistvo globalnega učenja je prav poudarjanje medsebojnih globalnih povezav ter razumevanje vzrokov in posledic posameznih razvojnih problemov. S takšnim pristopom globalno učenje še posebej prispeva k močnejšemu občutku za mednarodno solidarnost in hkrati pomaga ustvarjati okolje, ki spodbuja medkulturni dialog in nastanek medkulturne družbe. 

  

    


Za namene izobraževanja o razvojnih vprašanjih je Sloga pripravila več gradiv, med katerimi za uporabo v šolah priporočamo predvsem dve:

Priročnik predstavlja koncept GU – njegov namen in vsebino, metodologijo odprtih prostorov ter kritične pismenosti in nekaj praktičnih primerov, kako k tovrstnemu učenju pristopiti skozi aktivnosti in interaktivne delavnice. Te so zastavljene tako, da med udeleženci spodbujajo aktivno angažiranje, ne zgolj pasivno sprejemanje informacij. Priročnik vsebuje več delavnic, ki so primerne za izvajanje pri različnih šolskih predmetih. Vse aktivnosti se vsebinsko nanašajo na tematiko proizvodnje tekstilnih izdelkov. 

Publikacija je nadaljevanje Priročnika za globalno učenje, v katerem je predstavljen koncept globalnega učenja s številnimi konkretnimi napotki. Obenem je tudi nadaljevanje projekta Tudi ti si delček istega sveta, ki je nastal v času predsedovanja Slovenije EU in katerega namen je (bil) širjenje zavedanja o ‘globalni solidarnosti’, ki nas zavezuje k angažiranemu skupnemu delovanju. V ta namen si Sloga prizadeva za krepitev sodelovanja med posamezniki, civilno-družbenimi in vladnimi institucijami, pri čemer igra bistveno vlogo izobraževanje. Zato upamo, da vas bo pričujoča publikacija spodbudila tudi k vseživljenjskemu učenju ter mreženju, da se boste povezali s kakšno od predstavljenih organizacij, jih povabili, da pridejo k vam izvesti delavnico ali pa si zamislili svojo.

  

Za dodatne informacije: patricija.virticping@sloga-platformpong.org