Skoči na vsebino »

Slovenska filantropija

Slovenska filantropija  si prizadeva za oblikovanje prijazne in varne družbe, ki v partnerskem sodelovanju državnih institucij, gospodarskega sektorja in neprofitnih organizacij ter s prostovoljskimi aktivnostmi ponuja spodbudno okolje vsem, tudi tistim, ki zaradi kakršnih koli okoliščin sami ne zmorejo zagotoviti kakovostnega bivanja zase in za svoje družine.

   

Glede na sporočila pedagoške javnosti, ki prihajajo iz prakse, poskušamo kot nevladna prostovoljska organizacija partnersko podpreti prizadevanja šol in drugih zavodov v vzgoji in izobraževanju za pozitivno socializacijo otrok, razvijanje empatije, spodbujanje solidarnosti in gradnjo spoštljivih medsebojnih odnosov. Strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju ponujamo možnost plodnega sodelovanja na področjih, kjer se pedagoško delo zliva s poslanstvom naše humanitarne organizacije. 

   

Celovito ponudbo programov za osnovne in srednje šole (migracije, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje) smo vsem šolam poslali v začetku tega šolskega leta, na tem mestu so strnjene samo vsebine s področja migracij.

   


Predavanje dr. Anice Mikuš Kos o migracijah 

za ravnatelje in učitelje

1 ura

Število izvedb je omejeno, naročnik poravna samo potne stroške.

   

Predstavitev izkušenj prostovoljcev, ki so delali z begunci 

za učiteljske kolektive, za učence osnovnih in srednjih šol

1 ura

Število izvedb je omejeno, naročnik poravna samo potne stroške.

 

Predstavitev lastne izkušnje priseljencev, ki živijo v Sloveniji 

za učiteljske kolektive, za učence osnovnih in srednjih šol

1 ura

Število izvedb je omejeno, naročnik poravna samo potne stroške.

   

Filmske projekcije in pogovori 

Vse od leta 2010 Slovenska filantropija obeležuje svetovni dan beguncev (20. junij) s Festivalom migrantskega filma. V okviru festivala prikazujemo filme, ki v ospredje postavljajo aktualne teme, povezane z migracijami, azilom in begunci. 

  

V šolskem letu 2015/16 želimo nekatere filme, prikazane na festivalu, predstaviti tudi učencem šol in dijakom srednjih šol. Filmi so primerni za 9. razred osnovne šole in vse letnike srednje šole. Večinoma imajo angleške podnapise. 

  

Projekciji filma lahko sledi pogovor o migracijah, beguncih, medkulturnosti in človekovih pravicah. Glede na dolžino filma se trajanje pogovora prilagodi šolskemu urniku. Kratki filmi s pogovorom obsegajo eno šolsko uro, daljši, ki trajajo več kot 60 minut, pa dve šolski uri.

   

Za ogled filma šola zagotovi digitalni projektor in platno ter ustrezno zatemnjen prostor, da je projekcija vidna. Ogledi filmov potekajo v razredih oziroma skupinah, ki niso prevelike za pogovor po filmu.

Število izvedb je omejeno, naročnik poravna samo potne stroške.

   

Glasbena delavnica »Tolkala sveta«

Poudarek glasbene delavnice “Tolkala sveta” ni samo na igranju glasbil, ampak gre za interaktivno, poučno in medkulturno delavnico, saj glasbila prihajajo iz Afrike, Južne Amerike, Azije in Evrope. Na delavnici se učenci seznanijo z izdelavo glasbil, pri čemer uporabljajo lokalne materiale; srečajo se s pomenom okrasitve glasbil, ki največkrat pripovedujejo zgodbe; spoznajo obdobja, iz katerih izvirajo (nekatera se uporabljajo že več kot 2000 let) ter se seznanijo z njihovo uporabo. Na koncu delavnice učenci preizkusijo najrazličnejša glasbila: djembe, cascas, deževne palice, tibetanske posode, gong, hang drum, didgeridoo … 

Delavnica traja 2 šolski uri. Primerna je za skupino oziroma razred.

Število izvedb je omejeno, naročnik poravna samo potne stroške.