Skoči na vsebino »

UNICEF

UNICEF Slovenija  ozavešča otroke in mlade o njihovih pravicah ter jih vzgaja v odgovorne in aktivne državljane. Za doseganje tega cilja sodeluje z vrtci in s šolami preko programa Izobraževanje za razvoj.

  


Priročniki 

Unicef je izdali številne priročnike, ki so mentorjem v pomoč pri poučevanju in vzgajanju otrok:

Primeren za rabo: v vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli

V priročniku so zbrane delavnice, ki smo jih preizkusili v številnih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah po Sloveniji. Preko delavnic se otroci in mladi srečajo s številnimi temami, kot so otrokove pravice, nenasilje, participacija, vključenost, ekologija, revščina, Ruanda in zdravje.

Primeren za rabo: v vrtcu, osnovi šoli, srednji šoli

Priročnika imata posebno poslanstvo – namenjena sta ustvarjalnemu zbiranju sredstev. V priročniku so navodila, kako izdelati nekaj preprostih a lepih izdelkov, sredstva od prodaje teh pa so namenjena pomoči otrokom v državah v razvoju.

Primeren za rabo: v osnovni šoli

Priročnik je namenjen učiteljem in mentorjem, ki delajo z mladimi med 9. in 15. letom starosti. Vsebuje tri vrste učnega materiala: Anino zgodbo, vprašanja za razpravo o otrokovih pravicah ter aktivnosti, ki spodbujajo otroke k razumevanju in raziskovanju otrokovih pravic.

Primeren za rabo: v vrtcu

Priročnik je namenjen polaganju temeljev razumevanja otrokovih pravic pri predšolskih otrocih. Preko njega otroci spoznajo nujnost poznavanja in spoštovanja svojih pravic in pravic vseh bitij na tem planetu.

Primeren za rabo: v osnovni šoli

S pomočjo priročnika otroci spoznajo življenje otrok v državah v razvoju in težave, s katerimi se ti otroci spoprijemajo in v katerih potrebujejo tudi našo pomoč. Spoznajo temeljne dokumente: Konvencijo o otrokovih pravicah, Deklaracijo tisočletja ter Svet po meri otrok.

Primeren za rabo: v vrtcu

Priročnik preko potovanja okrog sveta v otrocih prebudi spoštovanje do drugačnosti. Potovanje se prične s spoznavanjem ljudi – najprej sebe, nato družine, nadaljuje pa s spoznavanjem širšega okolja. 

Primeren za rabo: v osnovni šoli, srednji šoli

Priročnik je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi, in predvsem mladim samim, ki želijo dodati svoj delež k zmanjševanju medvrstniškega nasilja.

Primeren za rabo: v vrtcu

Tema priročnika je preprečevanje medvrstniškega nasilja med otroki v vrtcu. Zajema teme spoštovanje sebe in drugih, sprejemanje drugačnosti, razumevanje čustev in konstruktivno reševanje konfliktov.

Primeren za rabo: v osnovni šoli, srednji šoli

Priročnik je nastal v okviru kampanje Združeni za otroke – združeni proti aidsu, ki opozarja na dejstvo, da otroci pri okužbah z virusom HIV niso izvzeti. Priročnik omogoči prikaz globalne problematike skozi različne zgodbe osirotelih otrok. 

Primeren za rabo: v osnovni šoli, srednji šoli

Priročnik je namenjen vsem tistim, ki želijo spodbuditi mlade k aktivnemu nasprotovanju kakršne koli oblike diskriminacije. Osrednja tema priročnika je socialna izključenost, katero mladi spoznajo preko simulacijskih vaj in zgodb otrok, ki so jo doživeli. 

Primeren za rabo: v vrtcu, osnovni šoli

Doktor Fru in profesor Pak otrokom razložita osnove zdrave prehrane. Priročnik je obogaten s pobarvankami in nalogami za otroke.

Primeren za rabo: v osnovni šoli

Za osebni in globalni razvoj morajo otroci po vsem svetu razumeti načelo pravic, da vedo do katerih pravic so upravičeni in jih morajo spoštovati ter sočustvovati z vsemi, ki so jim te pravice zanikane. 

Primeren za rabo: v osnovni šoli

Količina pitne vode se zaradi različnih onesnaževalcev, intenzivnega kmetijstva, podnebnih sprememb in zvišane porabe vode zaradi povečanega števila prebivalstva zmanjšuje. S projektom »kapljica vode« osveščamo porabnike pitne vode po vsem svetu, kako pomembno je ohraniti čisto to najosnovnejšo prvino za življenje na Zemlji.

     


Delavnica

UNICEF ima pripravljeno delavnico na temo Sirije, ki jo sicer izvajajo prostovoljci. Gre za spoznavanje te države in ozaveščanje otrok o otrocih iz Sirije in o Siriji na splošno. Na osnovi prijavnice delavnice izvedejo v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah.

  

Za več informacij: ana.psenicaping@unicefpong.si; telefon 01 583 80 74 in 031 310 720.


Nepravljične zgodbe

Animacije – resnične zgodbe o otrocih na begu pred vojnimi konflikti – ki govorijo o grozljivih razlogih, zaradi katerih morajo otroci zapustiti svoj dom.