Skoči na vsebino »

ZRC SAZU

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ISIM ZRC SAZU)  se ukvarja z interdisciplinarnim poljem raziskovanja migracijskih procesov tako v Sloveniji kot v mednarodnem okolju. 

    

Raziskovalci se osredotočajo na študije izseljenstva in priseljenstva, povratništva, etničnosti, migracijskih in integracijskih politik, kulturno-umetniške produkcije izseljencev/priseljencev ter na različne metodološke in teoretične pristope k raziskovanju migracij. Izhajajo tako iz teorije kot prakse, s katero se srečujejo pri svojih terenskih raziskavah in pri analizi sekundarnih virov.

    

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije pri ZRC SAZU je v zadnjih letih sodeloval v številnih projektih, znotraj katerih je razvijal tudi pedagoško-didaktično gradivo, prosto dostopno na spletu. Uporabno je za razvoj medkulturne zmožnosti vseh prebivalcev. 

   


Na enem mestu so zbrali že obstoječa gradiva različnih organizacij, ki so uporabna za delavnice v razredih .

  • Razvili so številna didaktična gradiva, uporabna neposredno za delo v razredu (delavnice)

Prepletanja.  Didaktični priročnik za medkulturno vzgojo brez meja

Razvijanje medkulturne zmožnosti pri učiteljih in učencih 

Raznolikost nas bogati 

  • Razvili so nekaj novih gradiv, primernih za usposabljanje učiteljev 

ABC migracij 

IN-IN življenjske zgodbe o sestavljenih identitetah 

Medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo 

Vzgajati k različnosti.  Interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo

Institut izdaja  revijo Dve domovini/Two Homelands (migracijske študije), katero priporočajo za za izobraževanje učiteljev.

    

Za dodatne informacije: vizintinping@zrc-sazupong.si, luksicping@zrc-sazupong.si