Skoči na vsebino »

državna sekretarka

Andreja Črnak Meglič

rojena leta 1955

 

Dr. Andreja Črnak Meglič, rojena leta 1955 v Ljubljani, je mati dveh odraslih otrok. Po končani gimnaziji je nadaljevala šolanje na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo ter leta 1978 tudi diplomirala iz sociologije. V letu 1995 se je kot pretočna raziskovalka vključila v delo Centra za evalvacijske in strateške študije na Inštitutu za družbene vede, kjer je nadaljevala podiplomski študij na Fakulteti za družbene vede. Leta 1996 je magistrirala, v letu 2000 pa končala doktorski študij. V magistrski in doktorski nalogi je proučevala razvoj države blaginje in vlogo nevladnih organizacij v sodobni družbi. Obenem se je kot stažistka na Inštitutu za politične študije Univerze Johnsa Hopkinsa v Baltimoru usposabljala za področje celotnega menedžmenta neprofitnih organizacij. 

 

Po končanem doktorskem študiju je bila gostujoča predavateljica za neprofitni menedžment na Fakulteti za družbene vede, Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) v Novi Gorici in Ekonomski fakulteti. V letu 2007 je bila izvoljena tudi v naziv docentke s področja menedžmenta. Aktivno obvlada angleški in pasivno francoski jezik. 

 

Po končanem študiju se je zaposlila na Zavodu za družbeno planiranje mesta Ljubljana, kjer je trinajst let opravljala delo svetovalke za področje socialnega varstva. Vzporedno s svojo zaposlitvijo je v obdobju od 1986 do 1990 vodila in bila predsednica Republiške skupnosti otroškega varstva. 

 

V letu 1993 je postala prva predsednica Slovenskega odbora za Unicef, ki ga je nato vodila deset let. V obdobju od 1998 do 2002 je bila tudi podpredsednica predstavniškega odbora nacionalnih odborov Unicefa, s čimer je pridobila tudi delovne izkušnje z mednarodnega področja. Po končanem doktorskem študiju je leta 2000 prevzela mesto načelnice za zdravstvo in socialno varstvo v Mestni občini Ljubljana. V letu 2004 se je zaposlila kot vodja enote za analize in razvoj Otroške opazovalnice na Inštitutu RS za socialno varstvo. 

 

Leta 2008 je bila izvoljena za poslanko v Državni zbor RS. V času dveh mandatov je bila predsednica Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, dejavna je bila tudi na zdravstvenem področju v Odboru za zdravstvo. Po koncu drugega poslanskega mandata se je jeseni 2014 vrnila na svoje predhodno delovno mesto v Otroško opazovalnico na Inštitut RS za socialno varstvo.

Foto: UKOM


Kabinet predsednika vlade

Gregorčičeva 20, 25

1000 Ljubljana

T: 01 478 1000
E: gp.kpvping@govpong.si


Predsednik vlade na družbenih medijih