Skoči na vsebino »

državni sekretar

Anton Žunič

Mag. Anton Žunič je uveljavljen strokovnjak s področja financ in bančništva, ki je deloval v sistemu banke NLB med leti 1993 in 2005 – v obdobju med septembrom 2002 in majem 2005 tudi kot predsednik nadzornega sveta banke – ko je banka beležila uspešne in stabilne rezultate upravljanja s tveganji. Opravljal je tudi funkcijo direktorja sektorja za upravljanje s tveganji in Centra za upravljanje s tveganji za NLB d.d., pred tem je deloval tudi kot samostojni analitik na področju zakladništva ter na področju strategije in restrukturiranja banke. Pri delovanju v NLB je sledil filozofiji, da je dolgoročna prioriteta banke njena stabilnost in v tej luči vzpostavil enega bolj učinkovitih in vzdržnih sistemov upravljanja bančnih tveganj v Sloveniji doslej. 

 

Med leti 2002 in 2005 se je izkusil tudi v vlogi državnega sekretarja na Ministrstvu za finance in generalnega direktorja za področje zakladništva, ko je s svojim delom uspešno pripomogel k znižanju inflacije oziroma usmerjanju javnih podjetij v večjo učinkovitost. Ob tem je z zasnovanjem enotnega zakladniškega sistema zagotovil pregleden plačilni promet proračunskih porabnikov ter bolj gospodarno upravljanje likvidnosti javnega sektorja. 

 

Od leta 2014 je bil samostojni podjetnik, med leti 2012 in 2015 je opravljal tudi funkcijo predsednika upravnega odbora Vitiva, d.d., Markovci.


Kabinet predsednika vlade

Gregorčičeva 20, 25

1000 Ljubljana

T: 01 478 1000
E: gp.kpvping@govpong.si


Predsednik vlade na družbenih medijih