Skoči na vsebino »

državni sekretar

Erik Kopač

Dr. Erik Kopač je mednarodno priznan strokovnjak za področje nacionalne varnosti. Njegova področja raziskovanja med drugim pokrivajo nacionalne in nadnacionalne varnostne in obrambne sisteme, nacionalno in mednarodno varnost, ekonomsko varnost, obrambne izdatke, obrambno industrijo, upravljanje s človeškimi viri v oboroženih silah, krizno upravljanje in vodenje ter kritično infrastrukturo. 

 

Leta 2010 je doktoriral s področja obramboslovja z doktorsko disertacijo Trg vojaške delovne sile na primeru Slovenije in se specializiral za področje obrambne ekonomike ter upravljanja z obrambnimi viri.

 

Po diplomah na Ekonomski Fakulteti (1996) ter Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (1999), za katero je prejel tudi nagrado Prešernovega sklada, je v letu 2003 pridobil magistrski naziv z delom Ekonomski vidiki alternativnih načinov popolnjevanja oboroženih sil z vojaško delovno silo: Študija primera Slovenije. 

 

Med letoma 1999 in 2000 je bil zaposlen na Ministrstvu za obrambo, od leta 2000 pa je raziskovalec na Obramboslovnem raziskovalnem centru. Kot gostujoči raziskovalec pa je med drugimi univerzami gostoval tudi na Defence Resource Management Institute, Naval Postgraduate School, Monterey, ZDA.

 

Od leta 1999 predava na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. V pedagoškem procesu Katedre za obramboslovje sodeluje kot docent za področja obrambne ekonomike, vojaške logistike, primerjalnih obrambnih sistemov, oborožitvenih sistemov ter obramboslovne geografije. Predava tudi na študiju nacionalne in mednarodne varnosti na Fakulteti za politične znanosti v Zagrebu in na Poveljniško-štabni šoli Centra vojaških šol Slovenske vojske. 

 

V zadnjih petnajstih letih je dr. Kopač sodeloval pri dvajsetih slovenskih in evropskih raziskovalnih projektih in objavil več kot 150 znanstvenih in strokovnih prispevkov.

 

Dr. Erik Kopač govori tekoče angleško in hrvaško ter funkcionalno nemško in italijansko. 

Foto: UKOM


Kabinet predsednika vlade

Gregorčičeva 20, 25

1000 Ljubljana

T: 01 478 1000
E: gp.kpvping@govpong.si


Predsednik vlade na družbenih medijih