Skoči na vsebino »

državni sekretar

Roman Kirn

rojen 23. 2. 1952 

  

Roman Kirn je diplomiral s področja mednarodnih odnosov na nekdanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo Univerze v Ljubljani ter že kmalu po dokončanju študija začel svojo bogato diplomatsko kariero.

  

Najprej je svoje izkušnje pridobival v okviru ministrstva za zunanje zadeve nekdanje Jugoslavije, nato je sodeloval pri nastajanju samostojnega Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, pri pridobivanju njenega mednarodnega priznanja in pri oblikovanju njene zunanje politike. Kot namestnik veleposlanika je služboval na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Pragi, kot veleposlanik na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) na Dunaju in na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov (OZN) v New Yorku ter kot veleposlanik Republike Slovenije tudi v Washingtonu in Haagu. 

 

Bil je član številnih slovenskih delegacij na različnih mednarodnih zasedanjih. Med drugim se je aktivno vključil tudi v prizadevanja za prepoved uporabe protipehotnih min. Vodil je delegacijo Slovenije v Ottavskem procesu, v okviru katerega je bila sprejeta konvencija o popolni prepovedi protipehotnih min. Vodil je projekt ustanovitve ITF – Fonda za deminiranje in pomoč žrtvam min ter bil prvi predsednik njegovega upravnega odbora. 

 

Pomemben pečat v času svojega mandata veleposlanika Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov je pustil tudi kot podpredsednik izvršilnega odbora Sklada Združenih narodov za otroke (UNICEF) in kot podpredsednik Generalne skupščine Organizacije združenih narodov.