Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Govor predsednika vlade dr. Mira Cerarja na odprtju Strateškega foruma Bled


Spoštovani gospod predsednik, gospa predsednica vlade, 

spoštovane ekscelence, cenjeni gostje,

gospe in gospodje,


dobrodošli na Strateškem forumu Bled 2017. 


Globalizacija, podnebne spremembe in drugi svetovni izzivi našega časa korenito spreminjajo naše družbe in naš način življenja. Zaradi digitalizacije in novih tehnologij, ki so gonilo napredka v družbi, svet postaja čedalje manjši. Na splošno imajo ljudje in podjetja danes boljše možnosti kot kdaj koli prej. 


Te spremembe pa so s seboj prinesle delitve in čedalje večjo neenakost. Povzročile so vsesplošno nezaupanje v institucije in prevladujočo politiko. Poleg tega se spoprijemamo s čedalje večjimi okoljskimi problemi in novimi izzivi, ki po svetu spodkopavajo mir in varnost. To je nova realnost. Še zlasti v Evropi, kjer smo pravzaprav desetletja živeli v miru in blaginji.  

Gospe in gospodje,


izzivi, s katerimi se spoprijemamo, terjajo nove pristope. Ni veliko primerov iz preteklosti, ki bi jih lahko uporabili pri tem. Ko govorim o izzivih, imam v mislih zlasti čedalje večje neenakosti, podnebne spremembe in varnostna vprašanja. Zavedam se, da je izzivov še mnogo več, ampak ti so tisti, ki vplivajo na vse celine, vsako državo, družbo in ne nazadnje na vsakega posameznika.


Izzivi na področju naše varnosti postajajo svetovni problem. Na svetu je le peščica območij, katerih varnost še ni bila ogrožena. Terorizem, na primer, je postal svetovno vprašanje. Nobena država, naj bo velika ali majhna, se ne more sama ali le delno spoprijemati z večino varnostnih groženj sodobnega sveta. Zato moramo biti bolj ozaveščeni o takih pojavih in jih bolje razumeti, če jih želimo obravnavati celovito. 


Podnebne spremembe so dejstvo in že od nekdaj svetovnih razsežnosti. Kar naredimo na enem koncu našega planeta, bo imelo posledice tudi drugod in za vsakogar. Ne morem si zamisliti trajnostne rešitve, ki ne bi vključevala vseh nas, tako poindustrijskih držav, ki si prizadevajo za zeleno gospodarstvo, kot držav, katerih razvoj še vedno pretežno temelji na izkoriščanju naravnih virov. Najti moramo način, kako se bomo vsi trajnostno modernizirali in še naprej uspešno razvijali, ne da bi pri tem ogrožali naš planet. 


Kot sem že dejal, globalizacija prinaša tudi delitve in neenakost. Med državami in znotraj njih. Neenakosti pa poglabljajo delitve in frustracije. Milijoni bi se radi preselili v varnejše predele sveta z večjo blaginjo. Veliko jih uspešno uresniči svojo željo po boljšem življenju, še več je takih, ki jim to spodleti.  Trdno sem prepričan, da moramo storiti veliko več, da tem ljudem pomagamo živeti varno in dostojanstveno v njihovih državah. Blaginja in zadovoljstvo za vse v varnem in zdravem okolju morata biti v ospredju političnega delovanja doma in mednarodno.  


Gospe in gospodje, dragi gostje,


naša celina še zdaleč ni odporna na izzive našega časa. Vendar mora Evropa pri spoprijemanju s sodobnimi svetovnimi izzivi, ki sem jih navedel, še naprej imeti vodilno vlogo. Da bi bilo to mogoče, moramo združiti moči ob skupnih vrednotah in se odločiti, kakšno prihodnost želimo.


Krize zadnjega desetletja so razkrile nekatere pomanjkljivosti evropskega povezovanja. Nekatere smo že uspešno rešili, druge nas še bremenijo. Ena članica se je celo odločila zapustiti Unijo. Kot velik zagovornik evropskega povezovanja njeno odločitev obžalujem. Hkrati seveda spoštujem demokratično voljo in upam, da bo njen odhod izpeljan v korist ljudi.  


In vendar vse te preizkušnje Evropsko unijo krepijo. Odločeni smo, da gremo naprej. Moji kolegi so se na zasedanju Evropskega sveta trdno zavezali prilagajanju novemu okolju in skupni graditvi prihodnosti Unije.


Pri tem moramo vedno verjeti v moč dialoga in si dejavno prizadevati za sprejemljive kompromise. Našim državljanom je treba ustrezno pojasniti, kam gremo, zakaj so spremembe potrebne in zakaj je treba sklepati kompromise. 


Na nekaterih področjih, zlasti na področju demokracije in spoštovanja pravne države, pa kompromisov ni mogoče sklepati. Zdi se, da je v zadnjem času spoštovanje pravne države postavljeno pod vprašaj, zato se moramo zavedati, da njeno nespoštovanje povzroča nezaupanje in slabi prizadevanja za reševanje drugih aktualnih vprašanj. Poleg tega slabi sam obstoj demokracije, saj brez spoštovanja pravnih pravil in načel, ki nas vse enako zavezujejo, ni demokratične države. S tem slabi tudi Evropsko unijo kot tako.


Slovenija je zato odločena izvršiti arbitražno razsodbo, ki določa potek meje na kopnem in morju med Slovenijo in Hrvaško. Naš cilj je, da to dosežemo v dialogu s svojo sosedo. Z razsodbo, ki je za obe strani pravno zavezujoča, bosta državi končno zaprli pomembno poglavje, ki že desetletja bremeni odnose med njima, in tako dali nov zagon sodelovanju na vseh področjih. Hkrati bi bil to za Zahodni Balkan zelo dober zgled, kako je mogoče za ta pomembna vprašanja doseči trajne rešitve. 


Naj bom zelo jasen. Ko govorimo o odzivanju na novo realnost, tega ne vidim brez spoštovanja pravne države. Če torej Hrvaška ne bo iskreno pripravljena izvršiti razsodbe, bo moja vlada našla način, da zagotovi njeno izvršitev in tako zaščiti pravno državo.


Spoštovani gostje, 


glede Evropske unije menim, da do pomladi potrebujemo konkretne odločitve in posledično dejanja za:

- varnejšo Unijo, 

- učinkovitejšo in bolj solidarno migracijsko in azilno politiko, 

- močnejšo razvojno politiko, 

- dokončanje in s tem večjo odpornost ekonomske in monetarne unije, 

- modernizacijo in poglobitev našega notranjega trga ter 

- Unijo z več posluha za socialna vprašanja. 


Z drugimi besedami, potrebujemo bolj povezano Evropsko unijo, ki temelji na temeljnih vrednotah in načelih, je zagovornica pravne države in se je sposobna ustrezno spoprijeti z izzivi našega časa. 


Gospe in gospodje,


če se želimo učinkovito spoprijeti s temi izzivi, moramo združiti moči, sodelovati ter ravnati pogumno in preudarno. Kot pravijo veliki misleci, "prihodnost je odvisna od tega, kar naredimo v sedanjosti". Iskreno verjamem, da je to – prava dejanja že danes – edini način, da zaščitimo naš planet ter zagotovimo mednarodno varnost in blaginjo za prihodnje generacije.  


Želim vam veliko dobrih idej in prijetno bivanje v Sloveniji. 


ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi