Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Govor predsednika vlade dr. Mira Cerarja na sprejemu za diplomatski zbor

Govor predsednika vlade dr. Mira Cerarja na sprejemu za diplomatski zbor ob začetku novega leta

Spoštovani gospod predsednik republike, 

spoštovani doajen diplomatskega zbora,

spoštovani veleposlanice in veleposlaniki, 

dame in gospodje,veseli me, da vas lahko znova pozdravim na prelepem Brdu, na novoletnem sprejemu. 


Kot veste, se letos končuje mandat te vlade. Stopili smo v volilno leto, pred nami so tako parlamentarne kot lokalne volitve. To je čas, ko je treba ovrednotiti dosežke v preteklih štirih letih, se hkrati ozreti v prihodnost in si postaviti nove cilje. 


Ob začetku mandata je bila vlada soočena s številnimi izzivi, ki so bili pretežno posledica dolge in globoke gospodarsko-finančne krize. Pri tem ni šlo samo za izzive, povezane s financami in gospodarskim sistemom, pomembna naloga te vlade je bila tudi vzpostavitev politične stabilnosti. 


Pri obravnavi teh izzivov smo bili uspešni. Med ljudmi in v gospodarstvu je opazno občutno povečanje optimizma glede prihodnjih ekonomskih in družbenih gibanj.


Slovenija v zadnjih letih dosega razmeroma visoke stopnje gospodarske rasti. Hkrati visoka gospodarska rast prinaša tudi nove dileme in zahteva sprejemanje odločitev z daljnosežnimi posledicami. Pri tem je pomembno, da ne ponavljamo napak iz preteklosti in da nadaljujemo z modernizacijo, da se neprestano viša raven kakovosti življenja državljanov. 


V zadnjih letih je vlada sprejela številne ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja in uspelo ji je pritegniti nekatere pomembne tuje vlagatelje. Pri tem sta bili ključni tudi vaša pomoč in podpora, za kar se vam zahvaljujem. Vlada je zagnala številne strateške infrastrukturne projekte. Naj omenim predvsem naložbo v verigo hidroelektrarn na spodnji Savi, naložbe v turistično infrastrukturo, razvoj tretje razvojne osi in ključne premike za gradnjo drugega železniškega tira med Koprom in Divačo. Pri zadnjem gre za strateški razvojni projekt, ki je pomemben za Slovenijo in zaledne države. 


Spoštovani,


kar zadeva slovensko zunanjo politiko želim kot najpomembnejše izpostaviti odnose s sosednjimi državami, trenutno dogajanje v Evropski uniji in njeno prihodnost ter Zahodni Balkan. 


S sodelovanjem Slovenije s sosednjimi državami smo na splošno lahko zadovoljni. Z vsemi sodelujemo na številnih področjih in vzdržujemo reden dialog na vseh ravneh. Leto 2017 so zaznamovali odnosi s Hrvaško, predvsem zaradi dogajanja v zvezi z odločitvijo arbitražnega sodišča, ki je junija določilo mejo med državama. 


Slovenija je zavezana uresničevanju arbitražne razsodbe, Hrvaška pa vztraja, da razsodba zanjo ne velja. Slovenija si ves čas od razsodbe prizadeva za dialog s Hrvaško, da se razsodba uveljavi. Obenem se je Slovenija na izvajanje razsodbe zelo dobro pripravila in jo po izteku določenega roka za pripravo na implementacijo tudi uveljavlja v delu, v katerem sodelovanje Hrvaške ni nujno potrebno. To počnemo na način, ki ne spodbuja incidentov in napetosti. 


Naj poudarim, da bo Slovenija dosledno vztrajala pri uresničitvi arbitražne odločbe in ne bo pristala na nova pogajanja o meji. Slednje bi namreč pomenilo nedopusten odmik od evropskega in mednarodnega prava, s tem pa tudi odmik od interesov Republike Slovenije. Pripravljenost za pomoč pri izvajanju arbitražne odločbe je ponudila tudi Evropska komisija. Ob nadaljevanju hrvaškega ignoriranja arbitražne razsodbe bomo morali uporabiti tudi ustrezna pravna sredstva.


Ekscelence,


razprave v Evropski uniji so bile v zadnjem obdobju osredotočene na pogajanja o izstopu Združenega kraljestva iz Unije, prihodnost Unije in vprašanje migracij. 


V pogajanjih o izstopu Združenega kraljestva je bil dosežen napredek, vendar je zahtevnejši del procesa še pred nami. Evropska unija mora ohraniti partnerski odnos in sodelovanje z Združenim kraljestvom. Pri tem pa moramo zagotoviti enotnost in zavarovati interese sedemindvajseterice. 


V slovenskem interesu je močna, učinkovita in varna Evropska unija, ki deluje v prid državljanom. Za prihodnost Evropske unije sta nujna upoštevanje različnih pogledov in konstruktivno delovanje v dobro vseh državljanov in držav članic. Slovenija želi ostati v najbolj povezanem delu ali jedru Unije, zato si prizadevamo za tesnejše sodelovanje in povezovanje s podobno mislečimi državami članicami. Glede vprašanja migracijske in azilne politike ter s tem povezane solidarnosti med članicami žal še nismo poenotili pogledov. Decembra lani je bil sklenjen dogovor, da bomo rešitve našli do junija letos. Slovenija ostaja solidarna in sodeluje v programih premeščanja in preseljevanja migrantov, in to ob upoštevanju svojih zmogljivosti. Zagovarjamo učinkovito varovanje zunanjih meja Unije in obravnavanje vzrokov migracij. Verjamemo, da mora schengenski sistem čim prej znova polno zaživeti. 


Naj omenim še predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021. Vlada prve korake za uspešno predsedovanje že dela na podlagi pozitivnih izkušenj našega prvega predsedovanja. 


Ekscelence,


za Slovenijo je izjemno pomembno, da države Zahodnega Balkana nadaljujejo začrtane reforme. Državam, ki so uspešne pri izvajanju potrebnih reform, pa moramo zagotoviti čimprejšnji napredek pri približevanju Evropski uniji. Slovenija bo še naprej nudila podporo državam Zahodnega Balkana pri njihovih evro-atlantskih težnjah ter se v okviru evropskih institucij zavzemala za proaktiven pristop Unije. Jasna evropska perspektiva držav regije je nujna tudi za ohranitev in krepitev vpliva EU v tem delu Evrope. V nasprotnem primeru je mogoče tesnejše povezovanje držav regije z drugimi nosilci politične moči in vpliva.


Slovenija bo še naprej krepila odnose s čim širšim krogom partnerjev v mednarodnem okolju, s potrebnim poudarkom na spoštovanju temeljnih vrednot, kot so vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in skrb za okolje. 


Spoštovani,


dovolite mi, da se vam zahvalim za vaše delo in vse vaše aktivnosti, ki prispevajo k povezovanju in sodelovanju Slovenije z državami, ki jih zastopate. 


Želim vam srečno in uspešno leto 2018 in hvala za pozornost!

 

 

Op.: Velja govorjena beseda!

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi