Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Govor predsednika vlade dr. Mira Cerarja ob podpisu sporazuma o dodelitvi sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za izgradnjo 2. tira

  

VELJA GOVORJENA BESEDA!

  

Draga Violeta, naša cenjena evropska komisarka, 

spoštovani direktor Izvajalske agencijo za inovacije in omrežja Evropske komisije gospod Dirk Beckers,

spoštovani namestnik direktorja družbe 2TDK magister Žarko Sajić,

gospe in gospodje,

    

včasih se z enim podpisom premakne gora. Včasih je podpis peresa močnejši od svedrov, krampov in lopat. Danes je v resnici izjemen dan.

Danes si Slovenija in Evropska unija segata v roko ob projektu, ki je strateškega pomena za obe.

  

Tudi najbolj kritično javnost bi moralo prepričati dejstvo, da je od vseh evropskih projektov s področja železniške infrastrukture prav drugi tir Koper – Divača prepoznan kot drugi najpomembnejši – poleg predora med Nemčijo in Dansko!

  

Ko se Evropska komisija odloči nepovratno investirati 109 milijonov evrov v tir na slovenskih tleh, pomemben za slovensko luko in dober za slovenske državljane, tedaj zelo zgovorno dokazuje, da verjame v projekt. Tako kot verjamemo mi, ki smo v manj kot štirih letih naredili res veliko:  

 • pridobili smo gradbeno dovoljenje, 
 • sprejeli Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom, 
 • sprejeli odločitev o povečanju servisnih cevi v treh največjih predorih na progi, kar bo v naslednji fazi omogočilo izgradnjo dvotirne proge. 
 • Imamo družbo 2TDK, ki bo projekt vodila. 
 • Postavili smo trdno in jasno finančno konstrukcijo, ki v najmanjši možni meri bremeni davkoplačevalce. 
 • Izbrali smo izvajalca za gradnjo dostopnih cest in ostalih pripravljalnih del.
 • Promet po izvlečnem tiru, ki predstavlja prvi kilometer drugega tira, je že stekel.
 • Oblikovali smo projektni svet, ki bo zagotovil tudi nadzor civilne družbe nad projektom. 

  

Moja iskrena zahvala in priznanje gre vsem tistim, ki ste na tem projektu delali praktično cel ta mandat. Moja zahvala gre tudi vsem tistim državljanom, ki so kar dvakrat podprli projekt na referendumu.

  

Veliko dela je bilo opravljenega in nadaljevati ga moramo brez napake – tako pri izbiri najboljših ponudnikov kot pri spoštovanju vseh gradbenih, delovnih in okoljskih standardov. Iskreno si želim, da bi že s svojo gradnjo drugi tir dokazal, da je projekt prihodnosti: ne le, da pelje v prihodnost prometa, trgovanja in gospodarjenja, ampak da je s pogoji, v katerih drugi tir nastaja, prihodnost že prišla

 • da bodo delavci pošteno plačani, 
 • da bo lokalna skupnost skrbno obveščena o vseh podrobnostih, 
 • da bo strokovni nadzor opravljal svojo odgovorno nalogo, 
 • da bodo finančni okvirji skrbno spoštovani – 
 • in da nikjer, ampak res nikjer, ne bo nobene skušnjave po kakršnikoli koruptivni dejavnosti.

  

Želim in zahtevam, da bo delo opravljeno tako, da bodo projekt drugega tira lahko študentje študirali kot zgleden primer na gradbenih, ekonomskih in družboslovnih univerzah, ne pa da se bo morala z njim ukvarjati kakšna prihodnja preiskovalna komisija! 

  

S tem, ko smo v Sloveniji uspešno pripravili projekt, ki zdaj v evropskih razmerah nastopa kot zgleden primer za »povezovanje Evrope«, kakor se imenuje finančni instrument  (Connecting Europe Facility), smo samo še potrdili besede predsednika Evropskega sveta, da je Slovenija spet »zgodba o uspehu«

  

In kaj bo že jutri drugače?

Z uveljavitvijo zakona o drugem tiru se bo črpanje 109 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za gradnjo sedmih tunelov na drugem tiru proge Divača-Koper lahko pričelo

Za pripravljalna dela smo že pridobili 44,3 milijone evrov evropskih sredstev, dodatnih 80 milijonov evrov pa smo zagotovili iz Kohezijskega sklada za izgradnjo osmega tunela in dveh viaduktov. Skupaj je to 233 milijonov od načrtovanih 250 milijonov evrov nepovratnih sredstev. 

  

Spoštovani,

  

investicije v infrastrukturne projekte niso edina prioriteta našega videnja razvoja. 

Bodo pa pomembno prispevale h konkurenčnosti gospodarstva in še večji vključenosti v sodobne evropske tokove. 

  

Slovenija bo lahko v polni meri izkoristila svoj izjemen geostrateški položaj in pospešila razvoj vsaj dveh pomembnih podjetij v državni lasti: Luke Koper in Slovenskih železnic ter razvoj celotneg slovenske logistike in gospodarstva.

  

A naj tudi ob tej priložnosti jasno povem: tako kot drugi tir Slovenija potrebuje tudi NUK 2; tako kot tretjo os potrebuje tudi skrb za ljudi v tretji življenjski dobi; tako kot drugo cev karavanškega predora si zalužimo krajše čakalne vrste v zdravstvu.

  

Samo če bomo znali tako pametno načrtovati bremena velikih investicij, kakor smo to znali narediti z drugim tirom, bosta ta država in ta družba imeli dovolj sredstev, da bosta znali in zmogli prisluhniti zahtevam vseh generacij in vseh socialnih slojev.

S tem, ko kombiniramo kapitalske partnerje, razumno zadolževanje in nepovratna sredstva, omogočamo razvoj tudi drugim regijam in drugim družbenim sistemom.

  

Edino tako je prav, edino tako znamo delati.

  

Zato pozivam vse sedanje in prihodnje partnerje, da pri projektu drugega tira presežejo dvome in črnogledost, posamične interese in politično kratkovidnost – in da skupaj naredimo nekaj, kar bo res dobro za Slovenijo in za vse naše državljane. Za drugi tir ne bo druge priložnosti, zato jo velja uresničiti tukaj in zdaj – za prihodnost!

  

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi