Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Govor predsednika vlade na današnji slovesnosti ob 100. obletnici delovanja HE Fala

Velja govorjena beseda.


Spoštovani,


danes se nam vsem zdi samoumevno, da lahko uživamo nemoteno oskrbo z elektriko. Pa vendarle mineva komaj nekaj več kot 130 let od takrat, ko je v Sloveniji posvetila prva žarnica in smo začeli vzpostavljati korenine današnje slovenske energetike. Prav elektrarna Fala je ena izmed najstarejših slovenskih elektrarn in prva na reki Dravi.


Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije. Hidroelektrarne proizvajajo okolju prijazno, 100% čisto energijo, ter ključno izkoriščajo številne naravne danosti Slovenije. Moja vizija Slovenije je zelena Slovenija, zato se zavzemam za izrabo zelenih in čistih obnovljivih virov energije. Trenutno za proizvodnjo električne energije izkoristimo komaj dobro polovico vodnega potenciala slovenskih rek. V naši vladi smo se zato celoten mandat zavzemali za zmanjšanje energetske odvisnosti skozi učinkovito rabo energije in energetsko upravljanje. S tem namenom izvajamo ukrepe za povečano zanesljivost dobave in zagotavljamo podporo investicijam, ki povečujejo trajnostno oskrbo skozi izrabo obnovljivih virov energije.


Delež obnovljivih virov energije v celotni strukturi je bil v začetku mandata te vlade precej nižji od trenutnega; zato pospešeno izvajamo ukrepe, da bomo delež obnovljivih virov pravočasno povečali na raven ene četrtine – v skladu z mednarodnimi dogovori.Tako smo uspešno dokončali hidroelektrarno Brežice, ki velja za enega večjih tovrstnih projektov tudi na ravni celotne EU. Naslednji teden pa bomo slovesno obeležili začetek izvajanja aktivnosti HE Mokrice. 


Poleg okoljske sprejemljivosti pa je gradnja hidroelektrarn pomembna tudi zaradi gospodarske aktivnosti. Analiza neposrednih in posrednih finančnih učinkov gradnje hidroelektrarn namreč kaže, da gre za dobre in dolgoročne finančne naložbe države. Nadaljevanje gradnje s takim tempom, kot ga izvajamo v tem mandatu, bo pomembno vplival tudi na ekonomsko aktivnost celotne Slovenije.Višja in kvalitetna gospodarska rast je namreč eden od ključnih pogojev povečevanja blaginje in kvalitete življenja ljudi, sedanje in prihodnjih generacij.


Zavedamo  se, da nove tehnološke rešitve omogočajo večjo učinkovitost ne samo na strani proizvodnje, temveč tudi na strani porabe energije. Ne le z energetsko sanacijo zgradb temveč tudi  s sodobnejšimi pristopi, z uporabo pametnih omrežij in skladiščenjem energije, bomo to učinkovitost bistveno povečali. Zato smo uspešno začeli projekte kot sta projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti NEDO, ki je eden od vodilnih projektov sodelovanja med Slovenijo in Japonsko in pilotski projekt pametnih omrežij, ki ga izvaja Stelkom.


Ob prebiranju podatkov o hidroelektrarni Fala se mi je v spomin še posebej vtisnila zanimivostt o gradnji elektrarne, ki je skoraj v celoti potekala v času vojne vihre prve svetovne vojne. Prav nadaljevanje gradnje v tako zahtevnih časih je dokaz, kako pomembna je bila električna energija že pred več kot stoletjem. Danes je zanesljivost oskrbe z električno energijo ključen pogoj za izvajanje storitev, ki omogočajo delovanje in življenje sodobne družbe. Brez elektrike sodobno življenje praktično ni več mogoče.


Spoštovani organizatorji in gostje,


Če se ozrem nazaj na današnjo slavljenko, ki skupaj z nami praznuje visok jubilej, bi rad poudaril, da HE Fala igra pomembno vlogo v energetski zgodbi te regije. 100 letnica delovanja je tudi posebno priznanje vsem, ki so bili v njej zaposleni in so s svojim znanjem in predanostjo skrbeli za njeno nemoteno delovanje in prenašanje znanja na bodoče generacije.


Ne nazadnje pa je HE Fala zaradi svoje zgodovinske vrednosti tudi pomemben informativen in izobraževalen objekt. Zato me še posebej veseli, da je bil Muzej elektrarne Fala razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Vodenje po muzeju so prevzeli vaši upokojeni zaposleni, ki čutijo v tem svoje poslanstvo, predanost in pripadnost podjetju ter celotni energetiki. Za ta njihova dejanja se jim na tem mestu še posebej zahvaljujem.


Vsem skupaj pa ob koncu izražam iskrene čestitke, HE Fala pa želim uspešnih nadaljnjih 100 let delovanja.


Hvala za vašo pozornost. 

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi