Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

IZZIVI SLOVENIJE 2020: Vizija razvoja in ureditve blockchaina v sodobni družbi

Nagovor predsednika vlade dr. Mira Cerarja

Spoštovani,

 

živimo v času izjemnih priložnosti in korenitih sprememb v našem poslovnem in zasebnem okolju. Odpirajo se nam novi izzivi. Naša država je vključena v globalne tokove, postajamo vse bolj prepoznaven igralec na svetovnem zemljevidu. Naše cilje in prizadevanja smo združili v slogan „Slovenija, zelena referenčna država v digitalni Evropi“.

 

Zavedamo se odgovornosti, ki nam prinaša dinamično spreminjanje digitalnega okolja, ki vpliva na vse aspekte našega bivanja. Celovite sistemske rešitve so predpogoj za obvladovanje digitalnega okolja. V Sloveniji smo posodobili tehnologijo s prehodom na rešitve v oblaku in postopno gradimo centralizirano ključno informacijsko infrastrukturo države. Odpiramo dostopnost javnih podatkov in zagovarjamo stališče, da so podatki, ki ne posegajo v interese posameznika ali poslovnega subjekta, javno dobro.

 

Ob tem nismo pozabili na prenovo izobraževalnih procesov, da bodo ti bolj usmerjeni v razumevanje sodobnih tehnologij, sistemski način razmišljanja in predvsem funkcionalna znanja. Poseben poudarek dajemo uporabi poslovne analitike in velepodatkov kot ključnih dejavnikov razumevanja in pametnega upravljanja kompleksnih družbenih sistemov. Vlada Republike Slovenije je sprejela strateške dokumente, ki določajo razvoj informacijske družbe do leta 2020.

 

Za vsako strategijo morajo stati posamezniki, ki verjamejo v zapisano in si nesebično prizadevajo za uveljavitev strateških ciljev. In to ste prav vi, nova digitalna generacija, ki bo pomagala zgraditi Slovenijo kot »Zeleno referenčno državo v digitalni Evropi«. Ste gradnik digitalne preobrazbe naše družbe. Zavedate se, da izjemen tehnološki razvoj na področju digitalizacije in uvajanje novih tehnologij zahteva drugačen, inovativen pristop, vizionarski pogled in smelo načrtovanje.

 

Od sebe zahtevate hitro odzivnost, vseživljenjsko učenje, sprejemanje novosti in delovanje v skupini. Postajate vizionarji razvoja. Država je tu, da vam pomaga in vas podpre.


Uspešna slovenska podjetja na področju uporabe tehnologije veriženja blokov se že uvrščajo med vodilne razvijalce digitalnih investicijskih platform na svetu, zato želimo Slovenijo pozicionirati, kot najbolj prepoznavno Blockchain destinacijo za v Evropski uniji, ki bo imela vzpostavljeno vso potrebno infrastrukturo za njeno uvajanje in razvoj. Regulatorni organi in ministrstva se o tehnologiji Blockchain že aktivno izobražujejo, prav tako se država aktivno vključuje v aktivnosti na evropski ravni na področju uvajanja in regulacije te tehnologije. Prav tako že pripravljamo temelje za prve pilotne vzpostavitve omenjene tehnologije v državni upravi.

 

Za prenos in širitev informacij smo v sodelovanju s Slovensko digitalno koalicijo oblikovali »Blockchain Think-tank«, ki povezuje vse deležnike in bo hkrati tudi enotna kontaktna točka v pogovorih z državo. Think-tank bo svoje aktivnosti usmeril na področje izobraževanja in ozaveščanja, pripravo predlogov in rešitev na zakonodajnem področju, povezovanje slovenskega znanja in ozaveščanje glede Industrije 4.0.

 

Slovenija kot celota se torej postavlja kot Blockchain prijazna destinacija in za te namene vzpostavlja stebre nacionalnega Blockchain ekosistema  na področju prenosa in širitve informacij, urejanja zakonskih predpisov in spodbujanja podpornega okolja za razvoj podjetij na področju Blockchain tehnologije.

 

Po težki izkušnji gospodarske krize, ki je drastično prizadela tudi vašo generacijo, se prebujamo, znova rastemo in ugotavljamo, da premoremo številne zgodbe o uspehu, ki nas navdušujejo, a tudi obvezujejo. Iz krize smo izšli močnejši. Prepričan sem, da boste tudi vi z uporabo tehnologije Blockchain pripomogli k oblikovanju nove slovenske zgodbe o uspehu.

 

Smo pred vrati velikih sprememb. Vedno bom zagovarjal napredek in moderno tehnologijo. Ob vseh novih konceptih vsakdanjega življenja pa ne smemo pozabiti na tisto najpomembnejše – človeka. Truditi se moramo, da nam bo tehnologija služila in izboljševala kvaliteto našega življenja. Le takrat bomo lahko rekli, da smo dosegli napredek.

 

Želim vam uspešno veriženje idej.

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi