Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Ocena ogroženosti Slovenije ostaja nizka. Varnost državljanov je naša prva skrb.

»Skrb za varnost državljank in državljanov ter naše države je na prvem mestu«, je po današnji seji Sveta za nacionalno varnost poudaril predsednik vlade dr. Miro Cerar. SNAV se je danes seznanil z oceno ogroženosti Slovenije, ki jo pripravi Medresorska skupina za protiterorizem. »Ocena ostaja nespremenjena, torej nizka. A zaradi nepredvidljivih mednarodnih okoliščin se lahko ocena hitro spremeni. Zato pristojne službe ostajajo pozorne in aktivne, sodelujemo z drugimi državami in spremljamo aktualne varnostne razmere«, je povedal premier Cerar.

SNAV je danes obravnaval tudi nedavni globalni kibernetski napad. Tarče so bila številna podjetja in ustanove v številnih državah, nekatera tudi v Sloveniji. SNAV se je seznanil z dejstvom, da Slovenija ni bila ciljno targetirana in da državni informacijski sistem ni bil prizadet. Ministrstvo za javno upravo namreč redno nadgrajuje operacijske sisteme in drugo programsko opremo. Vlada se zaveda pomembnosti kibernetske varnosti, zato je v letošnjem letu ustanovila nacionalni organ za kibernetsko varnost, ki naj bi koordiniral vse pristojne organe za učinkovito obrambo pred tovrstnimi napadi. Ustrezna zakonodaja na tem področju bo v skladu z EU smernicami pripravljena do letos poleti. 

Čeprav se je situacija po zaprtju zahodno-balkanske migracijske poti lansko leto umirila, potencialno okrepljeni migracijski tokovi ostajajo še naprej eden od velikih izzivov tako za Slovenijo kot EU – npr. zaznati je povečano število ilegalnih prehodov po sredozemski poti. Pristojni organi pospešeno spremljajo aktualno situacijo in pri svojem delu na področju migracij sodelujejo. Slovenija je aktivna znotraj EU, kjer si z drugimi državami članicami prizadeva za skupne rešitve. Nadaljujemo tudi s programom relokacij, s čimer se Slovenija izkazuje kot solidarna in humanitarna država.

Vlada je pred kratkim ustanovila urad za oskrbo migrantov in integracijo, ki naj bi skrbel za nastanitev in obravnavo migrantov, zlasti za njihovo učinkovito vključevanje v družbo. S tem se vlada na migracijske izzive ustrezno, odgovorno in sistemsko odziva.

SNAV je na današnji seji obravnaval tudi teme za zasedanje voditeljev Nata 25. maja v Bruslju, ki se ga bo udeležil premier Cerar. Največ pozornosti bo vrh namenil krepitvi transatlantske vezi in vlogi Nata v mednarodnem boju proti terorizmu. Na zasedanju pa bodo voditelji govorili tudi o finančni delitvi bremen. »Ugotavljam, da je Slovenija izpolnila že dva od treh sklepov valižanskega vrha Nata, ki se nanašajo na ciljno doseganje obrambnih izdatkov na ravni 2% BDP,« je izpostavil predsednik vlade. Vlada je zaustavila padec nominalnih izdatkov in določila dinamiko nominalnega povečevanja sredstev za obrambo v prihajajočih letih, najmanj 30 mio evrov letno. 


ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi

Predsednik vlade na družbenih medijih