Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Predsednik vlade na mednarodni konferenci o pametnih vaseh

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je na Bledu udeležil mednarodne konference z naslovom »Evropska akcija za pametne vasi – za svetlejšo prehodnost podeželja v EU«. Mednarodna konferenca, ki jo organizirata slovenska evropska komisarka Violeta Bulc in evropski poslanec Franc Bogovič, obravnava koncept pametnih vasi, ki ponuja idejo, da bi z uporabo sodobnih tehnologij in konceptov, ki so danes že na voljo, omogočili nadomeščanje izginjajočih delovnih mest in jih nadomestili z novimi, vse skupaj pa bi bilo vodeno skozi širše sprejeto evropsko politiko, ki bi prek Evropske komisije vodila in povezovala te spremembe s pomočjo ustreznih razvojnih sredstev. Ob robu konference se je premier Cerar sestal tudi z evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja Philom Hoganom.

Premier dr. Cerar, ki je bil osrednji gost konference, je v svojem nagovoru izpostavil, da se ljudje ob hitrih družbenih spremembah vse bolj zavedamo prednosti kakovostnega življenja na podeželju in pomena zagotavljanja javnih dobrin, kot so zdrava hrana, čisto okolje, biotska raznovrstnost in nenazadnje tudi lepota pokrajine, ki nas obdaja. Podeželje ima po njegovih besedah številne razvojne specifike, strukturne in demografske izzive, od slabše infrastrukturne povezanosti, slabše oskrbe, do nadpovprečnega staranja ter izseljevanja prebivalstva. »Gre za izzive, ki jih je v dobro vseh treba ustrezno nasloviti. Nenazadnje je tudi razvoj urbanih območij neposredno odvisen od njihovega zaledja, torej podeželja,« je poudaril predsednik vlade.

 

»Na nek način Slovenija že danes zasleduje cilje koncepta »pametnih vasi«, tako v okviru kmetijske kot tudi kohezijske politike. Že v obstoječem programskem obdobju je 56 milijonov evrov namenjenih izgradnji širokopasovnih omrežij na podeželju, več kot 90 milijonov evrov spodbujanju socialne vključenosti, zmanjševanju revščine in gospodarskemu razvoju podeželskih območij ter 123 milijonov evrov razvoju kmetij in podjetij. Sicer je zgolj v okviru programa razvoja podeželja do leta 2020 razvoju podeželskih območij pri nas namenjenih kar 1,1 milijarde evrov,« je še dejal slovenski premier.

 

Predsednik vlade Cerar je še izpostavil, da je njegova vizija, da se dviguje kakovost bivanja tako v mestih kot na podeželju: z uvajanjem sodobne infrastrukture in storitev bo podeželje vedno bolj zaželeno ne le za bivanje, temveč tudi kot poslovno okolje. Slovenija zato politiki razvoja podeželja tudi na evropski ravni vseskozi daje poseben pomen. To bo zasledovala tudi v pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru.

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi