Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Premier Cerar ob svetovnem dnevu Zemlje: »Koncept trajnostne naravnanosti je ključen za našo svetlo prihodnost«

»Ne samo današnji, prav vsak dan je odlična priložnost, da vsi razmislimo, kaj lahko še naredimo za varovanje okolja in naših dragocenih naravnih virov«, je ob svetovnem dnevu Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, poudaril predsednik vlade dr. Miro Cerar. Premier pravi, da je »dolgoročna vizija vlade izgraditi družbo, ki spoštuje in živi trajnostno skrb do okolja«. »Prepričan sem, da je za svetlo prihodnost naše družbe v naš način življenja treba nujno vključiti koncept trajnostne naravnanosti«, dodaja premier. Ob dnevu Zemlje in v podporo razglasitvi svetovnega dneva čebel so bile danes v urbani čebelnjak v petem nadstropju vladne stavbe na Gregorčičevi 25 v Ljubljani naseljene nove prebivalke – čebelice »Kranjske sivke«.

Trajnostna naravnanost ter varovanje okolja in narave sovpadata s skrbjo za ohranjanje čebeljih vrst, ki so po premierjevih besedah znanilke in nosilke življenja. Brez čebel ni življenja, zato se Vlada Republike Slovenije zavzema za razglasitev svetovnega dneva čebel pri Organizaciji združenih narodov. Čebele imajo pomemben vpliv pri ohranjanju naših življenj in biotske raznovrstnosti. Čebele so odgovorne za velik del svetovnega pridelka hrane, omogočajo obstoj človeka ter živalskih in rastlinskih vrst, pripomorejo k vzdrževanju ravnovesja v naravi, so dober bioindikator razmer v okolju, čebelji pridelki pa nam tudi pomagajo pri ohranjanju našega zdravja.  »Kranjska sivka« ali »Kranjska čebela« je avtohtona slovenska čebelja rasa in druga najbolj razširjena čebelja rasa na svetu. Čebelnjak z dvema panjema, ki smo ga danes naselili ravno s to vrsto čebelic, pa je septembra 2016 Vladi Republike Slovenije podarila Čebelarska zveza Slovenije, ki bo za čebelji rod tudi skrbela.
 
»Vlada, ki jo vodim, z uveljavljanjem koncepta krožnega gospodarstva spodbuja trajnostno in bolj učinkovito upravljanje z naravnimi viri, poleg tega pa je zelo uspešna tudi pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in ohranjanju biotske raznovrstnosti«, izpostavlja premier dr. Cerar. Vlada Republike Slovenije ustvarja ustrezne pogoje za trajnostno rast in razvoj ter usmerja proces prehoda v zeleno gospodarstvo. V preteklem letu je bila osredotočena na promocijo priložnosti krožnega gospodarstva, soustvarjanje procesa in dialoga z deležniki, ključnimi za prehod v krožno gospodarstvo, ter v širjenje znanja na teme krožnega in zelenega gospodarstva. Naravne danosti Slovenije, med katerimi so najpomembnejše njena gozdnatost, vodnatost in ohranjenost vodotokov, kraške značilnosti in kraški pojavi ter biotska raznovrstnost in krajinska pestrost, predstavljajo namreč veliko prednost za prehod na obnovljive vire energije, učinkovito rabo virov, razvoj zelenih storitev in odpiranje zelenih delovnih mest.
 
Trajnostna naravnanost v gospodarstvu in razvoju pomembno prispeva tudi k varovanju biotske raznovrstnosti. Slovenija spada med najbolj biotsko pestre države v evropskem in svetovnem merilu. Na njenem ozemlju najdemo okoli 24 tisoč vrst rastlinskih in živalskih vrst, ocene vseh potencialnih vrst pa se gibljejo med 45 in 120 tisoč. Izstopa veliko število endemičnih vrst, torej vrst, ki živijo pretežno v Sloveniji. Takih je kar 850 vrst, od tega jih več kot 300 živi v podzemlju. O veliki biotski pestrosti v Sloveniji priča tudi dejstvo, da ima naša država največji obseg območij Natura 2000 med vsemi državami članicami EU, ki obsegajo kar 37 odstotkov površine države. Z namenom ohranitve izjemno biotske raznovrstnosti in z zavedanjem o omejenosti naravnih virov se Vlada Republike Slovenije zavzema za vključevanje ciljev trajnostnega razvoja ter ciljev za biotsko raznovrstnost v vse ključne razvojne in strateške dokumente države
 
Dan Zemlje dandanes praznujejo že v 192 državah po svetu. Glavna tema letošnje obeležitve je okoljska in podnebna pismenost. Ob hitri rasti prebivalstva in čezmerni porabi naravnih virov, predvsem fosilnih goriv, smo namreč priča izrazitim spremembam podnebja. Največji sovražnik podnebja so izpusti toplogrednih plinov, zaradi katerih se temperatura na Zemlji dviga. Po zadnjih podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje so bile emisije toplogrednih plinov v Sloveniji leta 2015 za 8,2 % nižje kot leta 2013.
 
Med temeljnimi programi za planet Zemljo je Pariški podnebni sporazum, ki je pričel veljati novembra 2016, in ga je Slovenija potrdila na Vladi in v Državnem zboru. Prav tako je Slovenija sprejela Strateški okvir prilagajanja podnebnim spremembam, ki predstavlja prvi korak k razvoju celovitega medsektorskega procesa prilagajanja.

Posnetek izjave predsednika vlade ob naselitvi urbanega čebelnjaka
Nalagam ...


ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi

Predsednik vlade na družbenih medijih