Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Premier dr. Cerar na evropskem socialnem vrhu pozdravil vzpostavitev evropskega stebra socialnih pravic

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se udeležuje Socialnega vrha za pravična delovna mesta in rast, ki ga organizirata Evropska komisija in Vlada Kraljevine Švedske. Po oceni slovenskega premierja gre za izjemno pomemben dogodek, saj razprave o prihodnosti Evropske unije, ki je v zadnjem času zelo aktualna, ne more biti brez upoštevanja socialne razsežnosti evropskega povezovanja. 

V okviru vrha je prišlo tudi do slavnostne razglasitve evropskega stebra socialnih pravic, ki določa številna ključna načela in pravice za podporo pravičnim in dobro delujočim trgom dela ter sistemom socialnega varstva. 

 

 

Evropski steber socialnih pravic zajema tri področja: enake možnosti in dostop do trga dela, poštene oz. pravične delovne pogoje ter socialno zaščito in vključevanje. Po oceni Slovenije gre za potrebne in ustrezne odgovore na izzive, s katerimi se sooča Evropa. »Prizadevamo si za ambiciozno zagotavljanje minimalne socialne zaščite, osnovne dohodkovne varnosti vseh državljanov EU ter vzpostavljanje minimalnih standardov kakovosti bivanja, dostojnega dela, varnega in zdravega delovnega okolja ter enakih možnosti in enakosti spolov,« je poudaril slovenski premier Cerar. 

 

 

Razprava na socialnem vrhu je potekala na treh različnih delovnih omizjih v povezavi s področji socialnega stebra. Predsednik vlade Cerar je sodeloval na drugem omizju na temo pravičnega zaposlovanja in pravičnih delovnih pogojev, v okviru katerega je med drugim dejal, da Evropska unija svojega cilja dvigovanja konkurenčnosti ne sme dosegati z zmanjševanjem stroškov dela ali na škodo pravic delavcev, temveč predvsem s povečevanjem produktivnosti, kompetenc in znanja. »Skupna vizija socialne Evrope mora zagotavljati politike, ki bodo upoštevale spremembe v potrebah na trgu dela, da bodo ljudje imeli delo, ki bo dostojno in bo zagotavljalo ustrezno socialno varnost,« je poudaril v pogovoru z drugimi voditelji. 

 

 

Slovenski premier je sicer zastopal že znana stališča Slovenije, ki se zavzema za stabilno, povezano in enotno EU. Zagovarja poglabljanje enotnega trga, ki omogoča gospodarsko rast in ustvarjanje delovnih mest, je za nadaljnji razvoj ekonomske in monetarne unije, ki naj postane še čvrstejši in odpornejši dejavnik stabilnosti in rasti. Slovenija prav tako želi več poudarka na ekonomski in socialni koheziji oziroma zmanjševanju razlik med evropskimi državami in regijami. Skupni cilj bolj socialne Evrope, h kateremu bi morali stremeti vsi, je po mnenju Slovenije potrebno doseči postopno.

 

 

Slovenija s svojimi politikami na socialnem področju velja za eno uspešnejših držav članic, saj je na mnogih področjih v evropskem vrhu. Tako so bili denimo ravno včeraj objavljeni rezultati analize fundacije Bertelsmann, ki je Slovenijo po merilih indeksa socialne pravičnosti uvrstila na peto mesto med osemindvajseterico. Fundacija z indeksom pravičnosti letno preučuje stanje v 28 članicah EU na podlagi 38 meril ob upoštevanju šestih vidikov socialne pravičnosti: revščine, izobraževanja, trga dela, zdravja, generacijske enakosti, socialne kohezije in nediskriminacije. 

 

 

Socialni vrh v Göteborgu se zaključuje z delovnim kosilom voditeljev na temo izobraževanja in kulture, s ciljem krepitve evropske zavesti na teh področjih, zlasti mladih, ter s tem podpreti gospodarski razvoj EU. 

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi