Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Premier dr. Cerar na podelitvi nagrad in priznanj ob dnevu Civilne zaščite

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je danes udeležil slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, ki je posvečen vsem, ki v Sloveniji skrbijo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V svojem nagovoru je premier iskreno čestital vsem današnjim prejemnikom priznanj ter se jim zahvalil za njihovo požrtvovalnost in trud, ki ga nesebično namenjajo naši varnosti.

Premier dr. Cerar je poudaril, da je ponosen, da znamo Slovenke in Slovenci ob naravnih ujmah ter drugih nesrečah strniti vrste in ponuditi svojo pomoč ter ob tem dejal, da je "sreča nesreč v tem, da nas praviloma še tesneje povežejo". 

 

Tisoči prostovoljcev med gasilci, gorskimi in drugimi reševalci, vodniki reševalnih psov, taborniki, potapljači, aktivisti Rdečega križa, Karitasa in drugi so nepogrešljivi del naših življenj prav takrat, ko je najhuje: ko se rešuje življenja, ko se varuje premoženje in ko se preprečuje usodne posledice, ki bi prizadele ljudi in okolje.

 

Dr. Cerar je spomnil, da so lansko poletje zaznamovali požari v industrijskih objektih in ob tem nanizal, da je maja v Vrhniki v zahtevni intervenciji sodelovalo kar 378 gasilcev in drugih sodelavcev, junija v Prlekiji kar 483 gasilcev, julija v Straži pa kar 575 gasilcev. 

 

Premier dr. Cerar se je ob tej priložnosti vsem zahvalil za njihovo delo ter izpostavil, da je prav "človek jedro sistema, saj posamezniki s svojo zagnanostjo, predanostjo delu in profesionalnostjo rešujejo situacije tudi takrat, ko je že vse videti brezizhodno". 

 

Predsednik vlade je opozoril, da so analize ukrepanja ob teh požarih pokazale, da se je sistem civilne zaščite odzval tako, kot je bilo treba in kot so narekovale razmere na terenu. A obstajajo izzivi, ki jih moramo sistemsko urejati in jih ta vlada že ureja, je dodal premier. 

 

Premier je izpostavil, da je prav ta vlada, v septembru 2017, sprejela spremembo Zakona o Vladi, ki prinaša večjo povezanost med ministrstvi in podsistemi sistema nacionalne varnosti, racionalnejšo porabo človeških in materialnih virov, hitrejše in učinkovitejše ukrepanje ter zaradi tega zmanjšanje posledic naravnih in drugih nesreč za prebivalstvo in infrastrukturo. 

 

Omenil je tudi skorajšnji sprejem novega Odloka o svetu za nacionalno varnost in Uredbe o kriznem upravljanju in nacionalnem centru za krizno upravljanje, ki je rezultat dveletnega vladnega razvojnega projekta, ki je povezal znanstveni in praktični vidik ter predlagal strukturo celovitega kriznega upravljanja in vodenja. 

 

Pomemben je tudi Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016-2022. Ta program prinaša nove ukrepe za izboljšanje časovne pokritosti v dejavnosti zaščite in reševanja v prometnih nesrečah z uvedbo dodatnih gasilskih enot širšega pomena. Poleg tega uveljavlja ustrezne rešitve za modernizacijo in posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme. 

 

Posebej je premier izpostavil, da smo v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za zdravje ter Upravo Republike Slovenije za reševanje uredili kar nekaj sistemskih težav, s katerimi se soočajo posamezniki na področju prostovoljnega gasilstva. 

 

Dr. Cerar je svoj nagovor zaključil z mislijo, da so prav poklicni in prostovoljni gasilci, gorski reševalci, potapljači, jamarji, vodniki reševalnih psov, taborniki in skavti, aktivisti Rdečega križa in Karitasa, radioamaterji, aeroklubi, pripadniki v okviru enot posameznih zavodov in podjetij ter vsi, ki prispevajo k delovanju sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, s svojim delom najboljši dokaz temeljne človeške solidarnosti.

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi