Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Premier dr. Cerar ob 20. obletnici sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah

Predsednik Vlade dr. Miro Cerar se je udeležil konference ob obeležitvi 20. obletnice sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah in zbrane tudi nagovoril. V nadaljevanju objavljamo nagovor predsednika vlade. 

                                                                        ***

Spoštovani, 


Slovenija letos obeležuje 20. obletnico sodelovanja v Mednarodnih operacijah in misijah. Ob tej častitljivi obletnici mi je v veselje, da vas lahko pozdravim na konferenci, ki obeležuje našo zavezanost prizadevanjem za mir, varnost in stabilnost v svetu. Temeljna načela in vrednote, kot so krepitev mednarodne varnosti, demokracija, vladavina prava, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter zaščita posebej ranljivih skupin so podlaga za naše sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Preko sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah se zavzemamo za odgovornost in solidarnost, spoštovanje mednarodnega prava in za sodelovanje na osnovi enakopravnosti ter za zagotavljanje enakih možnosti.Slovenija, kot aktivna in odgovorna članica mednarodne skupnosti, s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah prispeva k solidarnosti in humanosti do prizadetega prebivalstva ter k stabilizaciji kriznih žarišč, od koder bi se lahko grožnje miru in varnosti razširile tudi na druge regije. S tem na splošno pripomore k varnosti in miru v svetu ter doma.


Naša prva mednarodna operacija je bila Operacija Alba (Zora). Pod mandatom Organizacije za varnost in sodelovanje je od maja do julija 1997 v vojaški in humanitarni operaciji pod vodstvom Italije sodelovalo 21 pripadnikov takratnega 10. bataljona Slovenske vojske za mednarodno sodelovanje. Ob koncu operacije, katere končni cilj je bila zagotovitev varnega in stabilnega okolja za izvedbo svobodnih volitev, je bila Albanija sposobna opravljati vsaj tiste temeljne funkcije države, povezane z varnostjo prebivalstva in premoženja. Operacija je bila uspešna. Albanija je danes članica zveze Nato in se približuje Evropski uniji. 


Za nas je bila operacija Alba odlična priložnost za pridobitev vojaških, diplomatskih, političnih, pravnih in tehničnih znanj in izkušenj potrebnih za vsa naša prihodnja sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah.Težišče našega sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah že vrsto let ostaja sosednja regija – t.j. Zahodni Balkan. Varnostno-stabilizacijski, reformni in evroatlantski integracijski procesi na Zahodnem Balkanu niso povsem zaključeni, zato je tam še vedno nujna nadaljnja mednarodna in posledično naša prisotnost v operacijah KAFORja in ALTHEAje, Natovega poveljstva v Sarajevu in Skopju, ter Vojaškega urada za povezave v Beogradu. 


Zavedamo se globalnih izzivov, zlasti razsežnosti terorizma in drugih varnostnih izzivov, ter pomena skupnega nastopa in solidarnosti pri njunem naslavljanju Republika Slovenija zato sodeluje tudi v mednarodnih operacijah in misijah drugod širom sveta. Ponosen  sem na naše dobro sodelovanje v operacijah Neomajna odločnost na severu Iraka, Odločna podpora v Afganistanu, EUTM v Maliju, UNIFIL v južnem Libanonu in UNTSO na Golanski planoti (Sirija), ter v pomorski operaciji EUNAVFOR MED v Sredozemlju. Slovenija se je v okviru zavezništev vselej izkazala kot zanesljiva in verodostojna država, ki aktivno prispeva pri urejanju zadev, vezanih na mednarodni mir in varnost. Verjamem, da bo tako odgovorno in uspešno tudi naše najnovejše sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah – to je sodelovanje Republike Slovenije v Natovi okrepljeni prednji prisotnosti v Latviji.


Spoštovani,


leta 1991 nas je želja po demokratični in pravni državi, po miru, varnosti in boljši prihodnosti združila v boju za našo samostojno državo. Slovenski pripadniki in pripadnice enot v mednarodnih operacijah in misijah, danes pomagajo vzpostavljati in razvijati te vrednote drugim narodom in državam. Gre za plemenito poslanstvo, ki je pomemben del naše slovenske politike, ki teži h kulturi miru, strpnosti in nenasilja. To kulturo želimo v dobri veri in v sodelovanju s partnerskimi državami širiti tudi v tistih delih sveta, kjer konfliktne razmere onemogočajo mirno življenje, uveljavljanje demokratičnih vrednot ter uresničevanje človekovih pravic in svoboščin. Zato še posebej cenim in spoštujem dejstvo, da pripadnice in pripadniki enot v mednarodnih operacijah in misijah pomagajo pri uresničevanju navedenih ciljev in vrednot. Slovenijo tako predstavljajo na najboljši možen način ne le preko svojih strokovnih vojaških in drugih znanj, pač pa tudi preko svojega človeškega odnosa, ki Slovenijo na svetovnem zemljevidu utrjuje kot odgovorno in humano državo. Kot predsednik Vlade Republike Slovenije vsem sodelujočim izrekam moje iskreno priznanje.


Svet se hitro spreminja. Varnost in mir žal nista samoumevna. Čeprav bi si želeli, da mednarodne operacije in misije ne bi bile več potrebne, njihov pomen žal postaja vedno večji. Na vseh nas je, da s politikami dialoga in vzajemnega sodelovanja ohranjamo stabilnost in varnost. Mednarodno okolje je soočeno s kompleksnimi varnostnimi izzivi in grožnjami z različnimi regionalnimi značilnostmi. Zaznavanje in ocenjevanje ogroženosti je oteženo zaradi nepredvidljivosti, večdimenzionalnosti in vse večje prepletenosti. Zato so  mednarodne operacije in misije vedno bolj kompleksne, v njih pa sodelujejo tako vojaške kot tudi civilne strukture. Obvladovanje konfliktov in po-konfliktna obnova zahtevata razvoj mednarodnega institucionalnega okvira, predvsem mednarodnega prava, postopkov in zmogljivosti. Poleg tega je nujno tudi sodelovanje hitro, učinkovito in celovito odzivanja mednarodnih akterjev.


Republika Slovenija v letošnjem letu obeležuje jubilejno 20. obletnico sodelovanja v mednarodnih misijah in operacijah. V vsem tem času je v mednarodnih operacijah in misijah sodelovalo preko 11.000 pripadnikov in pripadnic različnih slovenskih državnih organov. Kot predsednik vlade imam vsako leto, priložnost neposredno govoriti s poveljnicami in poveljniki naših kontingentov v mednarodnih operacijah in misijah. Vedno me veselijo novice o dobrem delovnem vzdušju, motiviranosti, strokovnosti in ustrezni opremljenosti naših pripadnic in pripadnikov.Dovolite mi, da vsem pripadnikom in pripadnicam enot v mednarodnih operacijah in misijah ponovno izrečem hvaležnost in izrazim spoštovanje. Kot predsednik Vlade Republike Slovenije, sem zelo ponosen na vsakega izmed vas in verjamem, da tako čutijo tudi naši državljani, 


Poudariti je treba, da v 20.letnem delovanju na konfliktnih in zahtevnih območjih med slovenskimi pripadniki mednarodnih operacij in misij ni bilo smrtnih žrtev. K temu je odločilno pripomogla skrb za ustrezno opremljenost in usposobljenost slovenskih pripadnic in pripadnikov. To se je še posebej izkazalo leta 2005 v Kabulu, ko je izvidniška skupina Slovenske vojske z oklepnim vozilom naletela na nastavljeno eksplozivno napravo. In pa leta 2011, ko je bila v samomorilskem napadu na bazo Nata v središču Herata lažje poškodovana civilna strokovnjakinja. Oba napada sta minila brez smrtnih žrtev med slovenskimi pripadniki in želim si, da bi tako ostalo tudi naprej.


Ključna naloga Republike Slovenije zato je, da svojim pripadnicam in pripadnikom v mednarodnih operacijah in misijah tudi v prihodnje zagotovi vso potrebno podporo, ki je potrebna za učinkovito izvajanje nalog in posledično njihovo zaščito. Veseli me, da je naša Vlada obrnila trend padanja izdatkov za obrambo in da se zato povečuje del sredstev za izgradnjo boljših vojaških zmogljivosti. Hkrati pa je Republika Slovenija med dvajsetimi članicami Organizacije Združenih narodov, ki redno plačujejo prispevke za vse mednarodne operacije in misije Organizacije združenih narodov.


Iskreno me veseli, da lahko slovesno otvorim konferenco, ki je sad sodelovanja treh ministrstev – ministrstva za zunanje zadeve, ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za obrambo. Vsem udeležencem želim obilo izmenjav izkušenj in znanja ter prijetno druženje. Pripadnikom in pripadnicam v mednarodnih operacijah in misijah, ki so pa ta trenutek v tujini, in tako ne morejo praznovati z nami, pa varno opravljanje dela ter varno in srečno vrnitev nazaj domov. Hvala.  


                                                                     *** 

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi