Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Premier dr. Cerar v Brežicah na predstavitvi projekta izgradnje HE Mokrice

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar se je danes mudil v Brežicah, kjer si je ogledal jeseni dokončano Hidroelektrarno Brežice in se udeležil predstavitve projekta Hidroelektrarne Mokrice.  Vlada Republike Slovenije je HE Mokrice v tem mesecu uvrstila v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021. Premier dr. Cerar je ob tem poudaril, da so HE Mokrice zadnji člen v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, Slovenija jo potrebuje, če želi izkoristiti moč spodnje Save ter se približati zadanemu cilju energetske samopreskrbe. 

  

Premier dr. Cerar je v svojem nagovoru zbranim izpostavil, da »hidroelektrarne proizvajajo okolju prijazno energijo ter pomembno izkoriščajo naravne danosti Slovenije«. »Moja vizija Slovenije je zelena Slovenija, zato se zavzemam za izrabo zelene obnovljive energije«, je opozoril dr. Cerar in dodal, da »moramo izpolnjevati domače in mednarodne okoljske obveznosti skozi učinkovito rabo energije in energetsko upravljanje«. »Enako pomembno pa je, da nadaljujemo tudi z izgradnjo verige hidroelektrarn na srednji Savi in tako izkoristimo celoten vodni potencial reke Save, saj sem večkrat že ponovil, da je voda tekoče zlato 21. stoletja«, je poudaril premier. 

  

HE Mokrice in izgradnja celotne verige pa je pomembna tudi iz vidika izboljšanja poplavne varnosti. Pomembno se namreč urejajo vodotoki, varuje se podzemne vode ter skrbi za dvig podtalnice in s tem za ohranjanje zalog pitne vode. Hkrati izgradnja HE Mokrice ugodno vpliva na razvoj kmetijstva na krško-brežiškem polju (dvig podtalnice ob nizkih nivojih oziroma suši, možnost izvedbe namakanja) ter omogoča razvoj turizma ter nadaljnji razvoj rekreacije in športa v območju. »Projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi je tako večnamenski projekt in njegov popoln namen bo dosežen samo v povezavi z vsemi sinergijskimi učinki med energetskim in infrastrukturnim delom, lokalnimi skupnostmi in državo«, še izpostavlja premier dr. Cerar. 

  

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi