Skoči na vsebino »

Sporočila za javnost

Začenja se nov mandat Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je danes vodil sejo Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu danes začenja z novim, že tretjim mandatom.

Premier dr. Cerar je v nagovoru članom Sveta izpostavil, da spada »uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter prizadevanje za ohranitev in krepitev Slovenstva v skupnem slovenskem prostoru med poglavitne in stalne naloge Republike Slovenije«. Dodal je, da je »skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu neločljiv del zunanje politike Republike Slovenije ter strategije Vlade, zato si moramo vsi skupaj prizadevati za reševanje odprtih vprašanj med Slovenijo in sosednjimi državami«. Slovenija spremlja in se dejavno zavzema za izvajanje vseh dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb, ki med drugim zadevajo tudi interese in pravice avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Slovenija si prizadeva izpolnjevati svoje obveznosti do Slovencev, ki bivajo izven matične domovine in se z njimi povezuje na številnih področjih delovanja. 

 

Člani Sveta so na seji izmenjali informacije o aktualnem položaju in razvojnih možnostih avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, pri čemer so izpostavili, da slovenska avtohtona narodna skupnost v sosednjih državah povsod ne uživa vseh pravic, določenih v mednarodnih sporazumih ali nacionalni zakonodaji. Kljub temu pa pri uresničevanju pravic člani Sveta opažajo napredek, kar je dobra popotnica za nadaljnji razvoj avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti. Člani Sveta so sklenili, da si bo Republika Slovenija v nadaljnjih bilateralnih stikih in z drugimi ustreznimi ukrepi prizadevala reševati odprta vprašanja slovenskih narodnih skupnostih v sosednjih državah ter še naprej vzpostavljala pogoje za lažje uveljavljanje skupnega slovenskega kulturnega prostora. 

 

Člani Sveta so danes sprejeli tudi izhodišča, na katerih bodo osnovali program dela Sveta za nov petletni mandat, pri čemer so se prisotni strinjali, da se bo Svet osredotočil na vprašanja povezana z uresničevanjem pravic avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. 

 

V nadaljevanju pošiljamo še sestavo Sveta: 

 • Rudi PAVŠIČ, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
 • Walter BANDELJ, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član,
 • Tamara BLAŽINA, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, članica, 
 • Igor GABROVEC, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Italiji, član, 
 • dr. Valentin INZKO, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
 • Manuel JUG, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
 • Gabriel HRIBAR, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član,
 • Bernard SADOVNIK, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Koroška), član, 
 • mag. Suzana WEITLANER, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Štajerska), članica,
 • mag. Sebastian WALCHER, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v Avstriji (Štajerska), član, 
 • Jože HIRNÖK, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, član,
 • Erika KÖLEŠ KIŠŠ, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti na Madžarskem, članica,
 • Darko ŠONC, predstavnik avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, član,
 • dr. Barbara RIMAN, predstavnica avtohtone slovenske narodne skupnosti na Hrvaškem, članica,
 • Karl ERJAVEC, minister, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,
 • Anton PERŠAK, minister, Ministrstvo za kulturo, član,
 • dr. Maja MAKOVEC BRENČIČ, ministrica, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, članica,
 • Zdravko POČIVALŠEK, minister, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član,
 • mag. Dejan ŽIDAN, minister, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, član.

ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi