Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

Predsednik vlade Marjan Šarec v Bratislavi o večletnem finančnem okviru EU

Predsednik vlade Marjan Šarec se je danes v Bratislavi udeležil vrha Skupine prijateljev kohezije, ki je bil posvečen razpravi o ključnih prioritetah naslednjega večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027. Voditelji so v zvezi s tem sprejeli tudi skupno deklaracijo.

Predsednik vlade se je na srečanju zavzel za hiter dogovor o večletnem finančnem okviru in pri tem kot ključni prioriteti Slovenije izpostavil kohezijsko politiko ter politiko razvoja podeželja. Poudaril je, da je Evropska komisija v predlogu večletnega finančnega okvira predstavila razumen obseg sredstev, ki je kljub izhodu Združenega kraljestva iz EU primerljiv s sedanjim in po mnenju Slovenije ustrezno odraža ambicije Unije. Premier Šarec se je zavzel za močno vlogo kohezijske politike v prihodnjem večletnem proračunu EU, pri čemer je posebej opozoril, da med posameznimi obdobji ne sme priti do nenadnih in obsežnih padcev kohezijskih sredstev v državah in regijah. V okviru skupne kmetijske politike je poudaril prispevek politike razvoja podeželja k naslavljanju okoljskih in podnebnih problemov ter k razvoju in ohranjanju vitalnega podeželja. Ob tem je izrazil skrb zaradi predlaganega zmanjšanja sredstev za to politiko v predlogu novega večletnega finančnega okvira.

 

Skupina prijateljev kohezije se oblikuje ob vsakokratnih pogajanjih o večletnem finančnem okviru EU in združuje zagovornice kohezijske politike v proračunu EU. Vrh Skupine prijateljev kohezije je tokrat organizirala Slovaška, poleg premierja Šarca pa so se vrha udeležili voditelji Češke, Estonije, Hrvaške, Madžarske, Malte in Poljske s ciljem, da zagotovijo podporo večletnemu finančnemu okviru, ki bo zagotavljal dovolj sredstev za financiranje novih izzivov in tradicionalnih politik, ter da podprejo kohezijsko politiko kot ključno politiko proračuna EU.


Ozadje

 

Evropska komisija je maja 2018 predstavila predlog novega večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027. V njem upošteva spremenjene okoliščine in prioritete, s katerimi se sooča EU: od brexita in s tem zmanjšanja prihodkov proračuna EU do spremenjenih mednarodnih okoliščin ter novih izzivov na področju migracij, varnosti, digitalizacije in tehnoloških sprememb. V skladu s tem je Komisija predlagala obseg sredstev, 1135 milijard EUR za obdobje 2021–2027, ki je realno primerljiv s sedanjim večletnim finančnim okvirom in ki namenja več sredstev za programe na področju raziskav, digitalizacije, migracij, varnosti ter zunanjih odnosov. Povečanje sredstev za omenjene namene je Komisija predvidela na račun manjšega obsega sredstev za dve do zdaj največji politiki proračuna EU – skupno kmetijsko politiko in kohezijsko politiko, ki se zmanjšujeta za 15 % oziroma za 10 %. Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU predlog Komisije predvideva tudi povečanje prispevkov držav članic v proračun EU.


ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi