Skoči na vsebino »

Sporočilo za javnost

Predsednik vlade na ekonomsko socialnem svetu poudaril pomembnost dialoga z jasnimi in iskrenimi nameni

Predsednik vlade Marjan Šarec je danes nagovoril zbrane člane na prvi seji ekonomsko socialnega sveta (ESS) v novem mandatu.

Glavni namen tristranskega organa socialnih partnerjev in Vlade Republike Slovenije je, da obravnava vprašanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko, in druga vprašanja, ki se nanašajo na posebna področja dogovarjanja partnerjev. ESS tako predstavlja vrh socialnega dialoga v Republiki Sloveniji in tudi v bodoče ostaja mesto vodenja socialnega dialoga pri načrtovanju zakonskih sprememb ter forum za dogovarjanje o ključnih družbenih in razvojnih vprašanjih.

 

Predsednik vlade je poudaril, da ESS vidi kot pomembno telo socialnega dialoga in soustvarjanja le-tega. Skupaj lahko pridemo do rezultatov, ki si jih želimo, in s konsenzom lahko iščemo skupne rešitve, ki bodo zaznamovale Slovenijo. Osnova je torej dialog, h kateremu pa moramo pristopiti z jasnimi, iskrenimi in poštenimi nameni. Na takšen način lahko dosežemo največ.

 

Vlada Republike Slovenije si bo tudi v bodoče prizadevala za konstruktiven socialni dialog in doseganje najširšega možnega soglasja pri vseh obravnavanih vprašanjih.  Prav tako pričakuje od socialnih partnerjev, da s spodbujajo kulturo dogovarjanja in doseganja najvišje možne ravni konsenza tudi kadar popoln konsenz pri določenem vprašanju ni mogoč. Brez socialnega dialoga ne moremo premagovati prihodnjih izzivov tako na trgu dela kot v družbi na splošno.


ČASOVNO OBDOBJE

Potrdi