Spletno mesto vlada.si je 1. julija 2019 postalo del Osrednjega spletnega mesta državne uprave GOV.SI.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

Skoči na vsebino »

Izpostavljene teme

Uresničitev prioritet

Vlada RS si je ob nastopu mandata zastavila prioritete, ki jih postopno uresničuje v okviru pristojnih resorjev in dialogu s socialnimi partnerji ter zainteresirano javnostjo.

Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – brexit

Bliža se izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije, ki bo imel posledice na številnih področjih. Zbrali smo osnovne informacije za slovenske državljane, podjeta in britanske državljane v Sloveniji ter nekaj koristnih povezav na ostala spletišča.

Arbitraža

Stalno arbitražno sodišče v Haagu odloča o poteku meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na morju in kopnem, o stiku Slovenije z odprtim morjem, o režimu za uporabo ustreznih morskih območij.

Prihodnost Evropske unije

Deklica z vetrnico v EU zastavi

V Evropski uniji poteka intenzivna razprava o tem, kako naj se integracija razvija. In k tej razpravi so povabljeni tudi vsi državljani EU, da podajo svoja razmišljanja in predloge glede Evropske unije, v kateri si želijo živeti.

Strategija razvoja Slovenije 2030

 Strategija (3.9 MB) predstavlja nov krovni razvojni okvir države, ki kot osrednji cilj postavlja kakovost življenja za vse. S petimi strateškimi usmeritvami in dvanajstimi medsebojno povezanimi razvojnimi cilji postavlja nove dolgoročne razvojne temelje Slovenije.

Nasledstvo SFRJ

Pet držav (Slovenija, Hrvaška, BiH, Makedonija in ZRJ - danes Srbija) je podpisalo Sporazum o vprašanjih nasledstva, s katerim je bilo dokončno potrjeno, da je bo razpadu nekdanje SFRJ nastalo pet suverenih enakopravnih držav naslednic.

Krizno upravljanje in vodenje

V Republiki Sloveniji je vzpostavljen sistem kriznega upravljanja in vodenja, ki zaradi kompleksne in spreminjajoče se narave kriz potrebuje nenehno prilagajanje ter izpopolnjevanje.

Boj proti trgovini z ljudmi

Medresorska delovna skupina vzpostavlja vsebinsko in organizacijsko medresorsko sodelovanja in koordinacijo na področju preprečevanja trgovine z ljudmi v Sloveniji, ki temelji na preventivnem in zaščitnem delovanju vseh pristojnih organov in organizacij v državi.

Strategija dolgožive družbe

Spremenjena starostna struktura prebivalstva zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali strategijo, ki prinaša razvojna izhodišča, vizijo, cilje ter predloge možnih usmeritev dolgožive družbe.

   

Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu

Z nacionalnim načrtom želi Slovenija okrepiti dejavnosti za zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih.

Prehod v zeleno gospodarstvo

Priložnost za razvoj novih zelenih tehnologij, odpiranje zelenih delovnih mest, učinkovitejše upravljanje z naravnimi viri, promocijo in razvoj slovenskega znanja.

Strategija pametne specializacije

Strategija pametne specializacije daje smernice za izboljšanje konkurenčnosti Slovenije na svetovnih trgih. 

Prihodnost mladih

Mladina je tisti del družbe, ki je v Sloveniji v zadnjih desetletjih doživel obširne spremembe, ki vplivajo na kakovost njenega življenja. Vlada se na probleme mladih odziva z usklajenim medresorskim pristopom.

Uresničevanje ukrepov za boljše poslovno okolje

V aplikaciji »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« lahko spremljate realizacijo vseh ukrepov in aktivnosti Vlade RS, ki vplivajo na izboljšanje nacionalnega gospodarskega okolja.

Kam gre vaš denar?

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

predlagam.vladi.si

Spletno orodje predlagam.vladi.si je del širših naporov za vključitev prebivalcev in civilne družbe v procese oblikovanja vladnih politik. Osnovni namen projekta je prebivalce spodbuditi k predložitvi mnenj, pobud in predlogov za ureditev vsebinskih vprašanj.