Teme in projekti

Sodelovanje, pomoč in razvoj regij Zahodnega Balkana je ena izmed osrednjih prioritetslovenske zunanje politike. Končni cilj slovenskega delovanja v regiji je ustvarjanje ugodnega okolja na Zahodnem Balkanu za zastopanje slovenskih nacionalnih interesov.

V aplikaciji »Realizacija ukrepov za boljše zakonodajno in poslovno okolje« lahko spremljate realizacijo vseh ukrepov in aktivnosti Vlade RS, ki vplivajo na izboljšanje nacionalnega gospodarskega okolja.

Z začetkom ustne obravnave 2. junija 2014 pred Stalnim arbitražnim sodiščem Slovenija in Hrvaška vstopata v zaključni del reševanja mejnega vprašanja. Razsodba, naj bi bila znana šele leta 2015. 

Predstavljamo grobe ocene prihodkov in odhodkov po namenu porabe javnih sredstev vseh štirih javnih blagajn, to je državnega proračuna, občinskih proračunov ter zdravstvene in pokojninske blagajne. 

Te dni mineva leto dni od nastopa vlade pod vodstvom predsednice Alenke Bratušek, ki ob nastopu mandata res ni imela dobre popotnice: Slovenija se je nahajala v primežu špekulativnih mednarodnih finančnih trgov, na domačem političnem prizorišču pa je prevladoval občutek nezaupanja in nestabilnosti. Toda kljub številnim črnogledim napovedim lahko preteklo leto pozitivno ocenimo.

Vsaki mladi osebi med 15. in 29. letom starosti bo v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja. 

Vlada je trdno odločena, da državo postopno, korak za korakom, pripelje iz krize, ki Slovenijo hromi že nekaj let zapored. Spoznajte ukrepe, ki jih je vlada Alenke Bratušek sprejela oziroma izvedla za okrevanje gospodarstva, za uravnoteženje javnih financ, za premagovanje socialnih stisk državljanov in za krepitev pravne države.

Država je v zadnjih štirih letih v razvoj in napredek slovenskega gospodarstva vložila 3 milijarde evrov. Preverite katera slovenska podjetja so bila deležna državnih spodbud, kdaj, koliko in za kakšen namen.

Različne oblike sive ekonomije so družbeno nesprejemljive, saj zaradi njih dolgoročno izgubljamo vsi – posamezniki in celotna družba.

Kulturni dan je prava priložnost, da podrobneje osvetlimo nacionalni kulturni program, ki daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih politik.

Vlada z različnimi ukrepi pomaga gospodarskim subjektom vseh velikosti, občinam in državljanom pri soočanju z gospodarsko in finančno krizo. Gre za različne oblike povratnih (krediti, garancije, sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in nepovratnih (subvencije, donacije) pomoči v skupni vrednosti več kot 2,3 milijarde evrov.

Spletno orodje predlagam.vladi.si je del širših naporov za vključitev prebivalcev in civilne družbe v procese oblikovanja vladnih politik. Osnovni namen projekta je prebivalce spodbuditi k predložitvi mnenj, pobud in predlogov za ureditev vsebinskih vprašanj.

Vlada je decembra 2003 ustanovila medresorsko delovno skupino z nalogo vzpostavljanja vsebinskega in organizacijskega medresorskega sodelovanja in koordinacije na področju preprečevanja trgovine z ljudmi v Sloveniji, ki temelji na preventivnem in zaščitnem delovanju vseh pristojnih organov in organizacij v državi.