Skoči na vsebino »

Predstavniki Slovenije pred Stalnim arbitražnim sodiščem

Prof. dr. Mirjam Škrk

Prof.dr. Mirjam Škrk

Prof. dr. Mirjam Škrk je agentka Slovenije v arbitražnem postopku ter predstojnica Katedre za mednarodno pravo Pravne fakulteti Univerze v Ljubljani 

Prof. Škrk je članica Katedre za mednarodnopravne znanosti Pravne fakultete v Ljubljani od leta 1974, kjer je iz pomorskega mednarodnega prava doktorirala leta 1986 in bila istega leta izvoljena v naziv docentke, leta 1993 pa v naziv izredne profesorice mednarodnega prava. V času od 1992-1998 je bila predstojnica Inštituta za mednarodno pravo in mednarodne odnose pri Pravni fakulteti v Ljubljani. V istem obdobju je bila svetovalka Ministrstva za zunanje zadeve RS, članica pogajalske skupine RS za nasledstvo nekdanje SFRJ ter članica ekspertske skupine za pogajanja o državni meji med Slovenijo in Hrvaško.


Leta 1998 je bila v slovenski delegaciji na Diplomatski konferenci za ustanovitev mednarodnega kazenskega sodišča. Od leta 2013 je na listi arbitrov Stalnega arbitražnega sodišča ter od leta 1995 na listi arbitrov oziroma konciliatorjev Sodišča za spravo in arbitražo OVSE, v obdobju 1995-2007 je bila tudi (nadomestna) članica Biroja tega sodišča.


Dr. Škrk je predsednica Društva za mednarodno pravo za Slovenijo in članica mednarodnega odbora za priznanje držav ILA (International Law Association), pred tem pa je bila vrsto let članica mednarodnega odbora za nasledstvo držav ILA. Med letoma 1998 in 2008 je opravljala funkcijo ustavne sodnice,  med letoma 2004 in 2007 je bila podpredsednica Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov s področja mednarodnega prava.
Mag. Nataša Šebenik

Mag. Nataša Šebenik. Foto: Anže Malovrh/STA

Mag. Nataša Šebenik je soagentka v arbitražnem postopku in vodja Projektne enote za arbitražni sporazum in mejo s Hrvaško v ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

 

Nataša Šebenik je magistra mednarodnega prava. Študirala je na ljubljanski Pravni fakulteti in na pravni fakulteti univerze v Leidnu na Nizozemskem. Ima opravljen pravniški državni izpit in tekoče govori tudi angleško, francosko in hrvaško.

 

Kariero je začela leta 2000 v sektorju zunanjega ministrstva za mednarodno pravo, leta 2004 je leto dni službovala na veleposlaništvu v Zagrebu, nato pa je oktobra 2005 v kabinetu zunanjega ministra prevzela vodenje projektne skupine za Hrvaško.

 

Med letoma 2008 in 2011 je delovala kot ministrica svetovalka na slovenskem veleposlaništvu v Haagu in za tem v sekretariatu Mednarodnega kazenskega sodišča. Od februarja 2012 do lanskega septembra je kot prva svetovalka delovala na stalnem predstavništvu Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju.


Prof. Alain Pellet

Prof. Allain Pellet

Prof. Alain Pellet  je odvetnik Slovenije v arbitražnem postopku ter profesor mednarodnega javnega prava na Univerzi Paris Ouest, Nanterre-La Défense.

Profesor Pellet je eden najbolj uveljavljenih mednarodno-pravnih strokovnjakov, z bogatimi izkušnjami s področja razmejitev med državami. Je avtor ali soavtor nekaterih temeljnih del s področja mednarodnega prava, predavatelj ali gostujoči profesor na številnih univerzah po svetu ter mednarodno uveljavljen pisec znanstvene literature s področja mednarodnega prava.

Kot agent ali odvetnik je profesor Pellet zastopal stranke že v več kot štiridesetih postopkih pred Meddržavnim sodiščem s sedežem v Haagu in v številnih arbitražnih postopkih.

Dr. Pellet je nekdanji dolgoletni član Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo (International Law Commission of the United Nations), ki ji je v letu 1997 tudi predsedoval. Bil je tudi poročevalec pomembne študije in priročnika komisije o pridržkih k mednarodnim pogodbam. Prof. Pellet je na listi arbitrov pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov (ICSID), je član Inštituta za mednarodno pravo (Institut de Droit international) ter predsednik francoskega društva za mednarodno pravo (Société française pour le Droit international). Za svoje delo je prejel številna mednarodna priznanja, aprila 2014 tudi medaljo Manleya O. Hudsona Ameriškega združenja za mednarodno pravo  za izjemen prispevek na področju mednarodnega prava.

Kot odvetnik je pred Meddržavnim sodiščem v Haagu in pred mednarodnimi arbitražami zastopal države oziroma bil imenovan za arbitra v preko 40 primerih in sodi med najbolj iskane odvetnike s področja mednarodnega prava v meddržavnih sporih. Na zaprosilo tujih in francoskih institucij, tudi zunanjega ministrstva, je v številnih primerih nudil pravno svetovanje s področja mednarodnega (in upravnega) prava, med drugim je bil tudi mednarodnopravni svetovalec Roberta Badinterja v arbitražni komisiji Konference za nekdanjo Jugoslavijo.
Sir Michael Wood

Sir Michael Wood

Sir Michael Wood je odvetnik Slovenije v arbitražnem postopku in je član angleškega odvetniškega združenja 20 Essex Street .

Med letoma 1999 in 2006 je bil Sir Michael Wood glavni pravni svetovalec na zunanjem ministrstvu Združenega Kraljestva, kjer je bil zaposlen 35 let. Sir Michael Wood je bil agent oziroma je odvetnik Združenega Kraljestva v številnih postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, v postopkih pred Meddržavnim sodiščem v Haagu in pred številnimi drugimi arbitražnimi sodišči.

Sir Michael Wood je član Komisije Združenih narodov za mednarodno pravo (International Law Commission of the United Nations) ter visoki sodelavec Centra za mednarodno pravo Lauterpacht na Univerzi v Cambridgeu. Je soavtor nekaterih temeljnih del ter mednarodno uveljavljen pisec znanstvene literature s področja mednarodnega prava.

Od leta 2006 dalje svetuje številnim državam in jih zastopal tako v postopkih pred Meddržavnim sodiščem v Haagu kakor tudi v postopkih pred drugimi tribunali. Med drugim je pred Meddržavnim sodiščem v Haagu zastopal Republiko Kosovo v postopku Svetovalnega mnenja o legalnosti enostranske izjave o neodvisnosti Kosova (2008-2010).

Za svoje delo je Sir Michael Wood prejel številna priznanja.
Rodman R. Bundy

Rodman R. Bundy

Rodman R. Bundy je odvetnik Slovenije v arbitražnem postopku ter partner in direktor odvetniške družbe Eversheds .

Rodman Bundy je eden izmed najbolj uveljavljenih odvetnikov v praksi pravdanja s področja mednarodnega prava, ki se že več kot trideset let ukvarja s svetovanjem in zastopanjem držav v postopkih pred Meddržavnim sodiščem v Haagu ter v postopkih pred drugimi arbitražnimi tribunali.


Je soavtor nekaterih pomembnih del s področja mednarodnega prava, predavatelj na številnih univerzah po svetu ter mednarodno uveljavljen pisec literature s področja mednarodnega prava, predvsem glede razmejitve v pravu morja.

Med drugim je specializiran za področje mednarodnih mejnih sporov, v zvezi s katerimi predava na Londonskem King̕s College ter sodeluje pri delu Mednarodne raziskovalne enote za meje Univerze v Durhamu. Za svoje delo je Bundy prejel številna mednarodna priznanja in je v samem vrhu različnih lestvic, ki rangirajo strokovnjake z njegovega področja.


Leta 2013 je bil tako npr. imenovan za vodilnega posameznika za reševanje sporov na področju mednarodne arbitraže in mednarodnega javnega prava s strani "Legal 500", s strani časnika Les Echos pa je bil istega leta imenovan za najboljšega odvetnika za področje arbitraž v Franciji. Vladam, multinacionalkam in podjetjem svetuje na področju mednarodnega prava, pa tudi v energetskih zadevah.
Dr. Daniel Müller

Dr. Daniel Müller

Dr. Daniel Müller je odvetnik Slovenije v arbitražnem postopku ter samostojni svetovalec za področje mednarodnega prava.

Dr. Müller je bil med letoma 2004 in 2009 asistent profesorja Allaina Pelleta, predavatelj in raziskovalec na Univerzi Paris Ouest, Nanterre-La Défense (University Paris Ouest, Nanterre-La Défense). Od leta 2009 naprej je samostojni svetovalec (Consultant en Droit international).

Dr. Müller je uveljavljen avtor z različnih področij mednarodnega prava. Bil je svetovalec in zastopnik držav v številnih postopkih reševanja mejnih in drugih sporov s področja mednarodnega prava pred Meddržavnim sodiščem v Haagu in pred drugimi tribunali. Med drugim je pred Meddržavnim sodiščem v Haagu zastopal Republiko Kosovo v postopku izdaje svetovalnega mnenja o enostranski razglasitvi neodvisnosti Kosova (2008-2010), ter številne države v razmejitvenih sporih.

Kot svetovalec je sodeloval tudi s Komisijo za mednarodno pravo. Na področju mednarodnega prava svetuje državam in mednarodnim organizacijam.