Vsak prosilec dokumentov bo te z vsemi osebnimi podatki dobil takoj, le nekateri občutljivi osebni podatki, kot sta zdravstveno stanje in spolno življenje, bodo prekriti.

 

Nov zakon zagotavlja hitrejšo pot do gradiva za raziskovalce in uvaja delni dostop do dosjejev, ki so bili doslej nedostopni zaradi podatkov, ki jih varujejo roki nedostopnosti.

 

Po oceni Arhiva RS (pod pogojem, da stopi v veljavo novela arhivskega zakona, ki predvideva bistveno ožji nabor občutljivih osebnih podatkov) bi vso gradivo SDV bilo mogoče digitalizirati in anonimizirati v največ treh letih (cca 4,3 milijone posnetkov).

 

»Anonimizacija ni obče pravilo, ampak je zgolj možnost večje splošne dostopnosti − za vse raziskovalce in novinarje je prek arhivske komisije dostop še vedno omogočen, kot je to urejeno po veljavnem zakonu.«

 

»Glede novele so se prvič doslej uskladili strokovnjaki z različnih področij, varuh človekovih pravic, informacijski pooblaščenec na eni strani ter Urad za tajne podatke in Sova na drugi. Da o arhivski stroki ne govorim.«

Delo, 27.3.2014 

 

 


»Po novem zakonu se nabor občutljivih osebnih podatkov oži in med temi ni več političnega prepričanja. To pomeni, da bodo lahko raziskovalci brez ovir preiskovali delovanje posameznikov v obdobju bivšega enopartijskega sistema.«

Delo, 12.2.2014 

 

   


 

»Dostopnost arhivov se absolutno širi za raziskovalce in novinarje, saj z novelo arhivskega zakona nedostopnega gradiva ne bo več, varovani pa bodo le najbolj občutljivi osebni podatki, ki bodo prekriti, vendar bodo tudi ti dostopni, če jih bo odobrila arhivska komisija.«

Delo, 12.2.2014 

   

 

Video

 

Referendum

Državni zbor je razpisal referendum o uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih na podlagi zahteve več kot 40.000 potrebnih podpisov volivk in volivcev. Podpise je zbrala Slovenska demokratska stranka.

 

Na referendumu se bo odločalo o uveljavitvi zakona, ki ga je sicer z visoko podporo (51 glasov za in 28 proti) sprejel Državni zbor 28. januarja 2014.

 

Referendum bo v nedeljo, 8. junija 2014.

 

Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 28. januarja 2014.«

 

 

Dogodki

petek, 6. junij ob 14. uri

okrogla miza o noveli zakona o arhivih v avli Arhiva RS v Ljubljani 

 

Svoje poglede na novelo bodo predstavili:

  • dr. Aleš Gabrič, zgodovinar, znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino,
  • mag. Nada Čibej, direktorica Pokrajinskega arhiva Koper in predsednica strokovne komisije za pripravo novele zakona,
  • mag. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva Republike Slovenije.

 

Pred mednarodnim dnevom arhivov, ki ga obeležujemo 9. junija, bodo slovenski pokrajinski in zgodovinski arhivi ter osrednji arhiv, organizirali dneve odprtih vrat. Arhivisti bodo predstavili najbolj zanimive vidike svojega dela in najdragocenejša gradiva, ki jih hranijo, organizirali bodo vodene oglede po arhivih in predavanja, predstavili priložnostne razstave in predvajali različne arhivske filme. Z dnevi odprtih vrat želijo arhivi predstaviti svoje delovanje in ga tako še bolj približati državljankam in državljanom.

 

Arhive bo obiskal tudi minister za kulturo dr. Uroš Grilc, ki se bo udeležil javnih vodstev po arhivih, ki bodo potekali ob 17. uri (razen v Zgodovinskem arhivu Ptuj ob 14. uri). Ob 17.30 (razen ob 14.30 v Zgodovinskem arhivu Ptuj) bo minister podal izjavo za medije, komentiral bo tudi aktualno dogajanje v luči referenduma o arhivski noveli.