Ukrepi za izhod iz krize

Vlada Alenke Bratušek je trdno odločena, da državo postopno, korak za korakom, pripelje iz krize, ki Slovenijo hromi že nekaj let zapored. Ključne usmeritve ekonomske in fiskalne politike za obdobje 2013 – 2016 so  opredeljene v vsakoletnem  Nacionalnem reformnem programu (699 KB) in  Programu stabilnosti (972 KB).


Vlada je sprejela tudi Enotni dokument za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dviga konkurenčnosti , ki obravnava številne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in državljanov .

 

V letu 2013 se je z izpeljavo stresnih testov in začetkom prenosa terjatev na t.i. slabo banko že začela izvajati sanacija bančnega sistema. Naslednji zelo pomemben ukrep je razdolževanje in prestrukturiranje podjetij ter spodbujanje vlaganj s strani tujih in domačih investitorjev, kar bo skupaj z drugimi ukrepi za okrevanje gospodarstva, omogočalo ohranjanje in ustvarjanje novih delovnih mest. Vzporedno s tem si vlada prizadeva ohraniti socialno državo in izboljšati položaj tistega dela prebivalstva, ki ga je kriza najbolj prizadela (mladi!), ter krepiti zaupanje v institucije pravne države.

 

V nadaljevanju so po področjih predstavljeni ukrepi, ki jih je vlada že izvedla ali pa je že vse pripravljeno za njihovo izvajanje.