Skoči na vsebino »

Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi


18. decembra 2003 je bila  s sklepom vlade (697 KB) ustanovljena vladna Medresorska delovna skupina za boj proti trgovini z ljudmi (MDS TZL), ki je bila 5. julija 2012 ( sklep vlade (310 KB) ponovno obnovljena. MDS TZL sestavljajo predstavniki resornih ministrstev, nevladnih organizacij, Specializiranega državnega tožilstva, Državnega zbora in sindikatov. 

   
MDS TZL usmerja in usklajuje aktivnosti posameznih institucij, omogoča medresorsko sodelovanje in koordinacijo ter zagotavlja multidisciplinarni pristop na področju preprečevanja trgovine z ljudmi.  Več o Medresorski delovni skupini za boj proti trgovini z ljudmi>> (25 KB)   

 

Sestava Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi

     

MDS usklajuje delo na področju:  

  • Zakonodaje
  • Preventive
  • Odkrivanja, preiskovanja in pregona kaznivih dejanj
  • Pomoči in zaščite žrtev
  • Sodelovanja v okviru regionalnih in mednarodnih organizacij za preprečevanje in boj proti trgovini z ljudmi

    

Konkretne naloge znotraj naštetih področij so opredeljene v posameznih akcijskih načrtih. MDS o izvedenih aktivnostih seznanja Vlado Republike Slovenije v rednih letnih poročilih.

     
Anonimna e-prijava