Skoči na vsebino »

Nacionalni koordinator za boj proti trgovini z ljudmi

mag. Sandi Čurin, sekretar
Ministrstvo za notranje zadeve
Litostrojska 54, Ljubljana
telefon:  01 428 58 49
telefaks: 01 428 48 68
e-pošta: sandi.curin[@]gov.si

  
Nacionalni koordinator je imenovan 26. 2. 2002  s sklepom vlade 901-9/2000-9 (674 KB) in kasneje 5.7. 2012  s sklepom vlade 01201-7/2012/4 (697 KB).

 

Naloge in pristojnosti nacionalnega koordinatorja 

 • vodenje medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi in pri tem neposredna priprava periodičnih akcijskih načrtov, ki jih potrdi Vlada Republike Slovenije,
 • nadzor nad izvajanjem akcijskih načrtov,
 • priprava periodičnih poročil Vladi Republike Slovenije,
 • priprava predlogov za krepitev učinkovitosti politike in ukrepov za boj proti trgovini z ljudmi zlasti na področju preventive ali pomoči žrtvam trgovine z ljudmi, pri čemur mu pomaga medresorska delovna skupina,
 • zastopanje na področju preprečevanja in boja proti trgovini z ljudmi v okviru mednarodnega delovanja in v institucijah EU.

    

Mednarodne aktivnosti nacionalnega koordinatorja

 • Sodelovanje na srečanjih neformalne mreže nacionalnih poročevalcev EU ali enakovrednega mehanizma za preprečevanje trgovine z ljudmi (spletna stran NREM  v angleščini) 
 • Pobuda ustanovitve in vodilna vloga v mreži koordinatorjev za boj proti trgovini z ljudmi JV Evrope, katere sekretariat je ICMPD  (v angleščini)
 • Aktivno sodelovanje v strokovnih telesih Sveta Evrope 

           - Prvi evalvacijski obisk skupine strokovnjakov Sveta Evrope:  poročilo  (299 KB)
           - Drugi evalvacijski obisk skupine strokovnjakov Sveta Evrope v Sloveniji, april 2017

 • Redno zastopanje področja trgovine z ljudmi v okviru različnih mednarodnih pogodb
 • Sodelovanje v okviru OVSE   
 • Vodenje Evropskega projekta »Vzpostavljanje pogojev za ustanavljanje skupnih preiskovalnih skupin (JIT) za potrebe boja proti trgovini z ljudmi v JV Evropi – JIT THB«, ki poteka v obdobju 2011 – 2015. Projekt temelji na vzpostavljanju možnosti za skupne preiskovalne skupine s ciljem učinkovitejšega boja proti trgovini z ljudmi. Osredotočen je na vzpostavitev t. i. strateških dejavnosti, ki bodo dale potrebno logistično podlago nadaljnjemu izvedbenemu delovanju. Država partnerica v projektu je Bolgarija, države uporabnice pa so države jugovzhodne Evrope (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, Črna gora, Makedonija, Albanija, Romunija in Moldavija). Pri njem sodelujejo še Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije, Europol in Eurojust. Vrednost projekta je 459.294,00 EUR, 80 % financira Evropska komisija. (spletna stran JIT THB  v angleščini).

 

Govori, prispevki, predstavitve nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi


Anonimna e-prijava